НАЧАЛО » ����������������

Въпреки кризата, ТЕЦ Бобов Дол търси служители

В дружеството има практика да се наемат служители с малък опит, като ръководителите им се заемат с тяхното обучение и допълнителна квалификацияинж, обяснява изп. директор инж. Любомир Спасов

fb
3E news
fb
20-10-2020 10:10:31
fb

Пандемията има негативен ефект върху много отрасли. Много хора загубиха работните си места. В ТЕЦ Бобов Дол планирате ли съкращения, инж. Спасов?

- Пандемията се отрази на всички. Кризата засегна всички сектори от икономиката, не само в България, а и в света. Но съм категоричен, че в ТЕЦ Бобов Дол не сме съкращавали персонал след началото на кризата и не планираме съкращения. Дори мога да Ви кажа, че в ТЕЦ Бобов Дол търсим квалифицирани кадри. Независимо, че много хора са загубили работните си места, е трудно да намерим хора с подходящо образование и квалификация, които да наемем.

От какви кадри се нуждаете?

- Както вече споменах, нуждаем се предимно от квалифицирани работници с конкретен профил. За запълване на екипи търсим инженери, монтьор, заварчик, стругар и други. Необходими са, както подготвени инженери, така и други специалисти.

Само специалисти с опит ли търсите?

- Не, в България вече е трудно да се намерят квалифицирани кадри и то експерти по енергетика или по технически науки. А и като проблем мога да отчета, че в района на Дупница и Кюстендил липсва училище, което да подготвя поне теоретично специалисти по технически науки. В дружеството е изградена и практика да се наемат служители с малък опит, като технинте ръководители се заемат лично с тяхното обучение и допълнителна квалификация.

Как виждате бъдещето в тази връзка?

- Трудно ще е. Трябва да се действа бързо. Много от заетите в ТЕЦ Бобов Дол са на пенсионна възраст. Ако не бъдат взети мерки за осигуряване на възможности за квалификация в нашия отрасъл, след 10-20 години ще останем без кадри. За съжаление малко от младите хора, които тепърва избират трудовото си поприще, се насочват към производства като ТЕЦ Бобов Дол. По-модерно е да се учат компютри. Някак в България малко младежи проявяват интерес да са инженери. Сякаш техническите науки не са сред желаните специалности, поне това е моето впечатление. Може и да не съм прав и искрено се надявам да не съм.

Какви са средните заплати? Различават ли се от средните за страната?

- Мога да заявя, че възнагражденията на служителите, които търсим, са над средните за страната. Всички вакантни работни места са с начални заплати над 1000 лева т.е. над средните за България.

Колко човека се трудят в ТЕЦ Бобов Дол?

- Около 850 човека са заети в ТЕЦ Бобов Дол. Има и редица фирми, които се поддържат благодарение на нашата дейност и това, че ние правимм поръчки към тях. Мога да кажа, че реално осигуряваме поминък на около 1000 семейства, които живеят в Дупница, Кюстендил и околните населени места.

Ще ни кажете ли точните длъжности, които са вакантни в дружеството? Може да се намерят специалисти и сред нашите читатели, ние сме специализиран сайт.

- Разбира се, те са официално обявени. В ТЕЦ Бобов Дол има вакантни позиции за следните длъжности: инженер, инженер топлонергетика, електроинженер, машинен инженер, специалист „КИП и А“, монтьор електрооборудване, машинен монтьор, заварчик, оксиженист, газозаварчик, стругар, борвергист и техник, асансьорна техника.

Как може да кандидатстват те?

- Могат да ни изпратят CV по пощата, на официалния електронен адрес на ТЕЦ Бобов Дол или да дойдат при нас.

ТЕЦ Бобов дол
кадри
Обучение
заетост
назначения
заплащане
По статията работи:

3E news