НАЧАЛО » ����������������

Емисиите на въглероден диоксид от транспорта у нас намаляват три пъти от 2000 година насам

През 2019 г. потребените количества биогорива в сектор транспорт се е увеличило в сравнение с 2019 година.

fb
3E news
fb
30-05-2021 10:53:03
fb

Емисиите на CO2 в атмосферния въздух от транспорта за 2019 г. намаляват близо три пъти спрямо емисиите от 2000 г. и с 8 на сто в сравнение с 2018 година, показва Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2019 г., който беше предстван в петък от Изпълнителната агенция по опазване на околната среда (ИАОС) и приет от Министерския съвет миналата седмица.

Емисиите на натриев оксид NOx в атмосферния въздух от транспорта за 2019 г. намаляват с 17 на сто спрямо 2000 година.

През 2019 г. при превозените пътници се наблюдава увеличение на извършената работа, като общото нарастване е с 6 процента спрямо 2018 година. През 2019 г. спрямо 2018 г. е налице увеличение в извършената работа при превоз на товари с 24,3 на сто.

През 2019 г. потребените количества биогорива в сектор транспорт се е увеличило в сравнение с 2019 година.

транспорт
емисии
доклад
околна среда
биогорива
По статията работи:

3E news