НАЧАЛО » ����������������

Сериозно се увеличават количествата изтъргувана енергия на пазар „Ден напред“

fb
3E news
fb
09-07-2021 09:24:19
fb
Източник: Георги Велев / 3eNews

Общото количество изтъргувана ел. енергия на пазар "Ден напред" за месеца e 1 980 790,70 MWh, което с 5,6 % повече спрямо предишния и с 87,5 % повече спрямо същия месец на миналата година, според анализ на Българска независима енергийна борса за юни. Това съобщи за БТА пресслужбата на Българска фондова борса.

Средната месечна цена за базов товар е 150,96 лв. и е с 28,6% повече спрямо предишния и с 153,4% повече спрямо същия месец на миналата година.
Средната месечна цена за базов товар ел. енергия на БНЕБ се движеше около EUR 77, която е съпоставима с тази на регионалните борси - OPCOM (Румъния), HenEx (Гърция), HUPX (Унгария) и почти двойно по-висока от тази на EPIAS (Турция).

Топ 3 най-активни участници на пазар "Ден напред" през месеца по нетни търгувани количества: Национална електрическа компания ЕАД, АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД и Топлофикация София ЕАД.
На пазар "В рамките на деня" общото количество изтъргувана ел. енергия за месеца e 102 403,2 MWh, което е с 25,4 % по-малко спрямо предишния и с 41,0% повече спрямо същия месец на миналата година.

Месечната среднопретеглена цена е 148,48 лв. и е с 31,7 % повече спрямо май.
Топ 3 най-активни участници на пазар "Ден напред" през месеца по нетни търгувани количества: Юропиан трейд оф енерджи АД, Мини Марица изток ЕАД и АЕЦ Козлодуй ЕАД.

търговия
БНЕБ
обеми
електроенергия
По статията работи:

3E news