НАЧАЛО » ����������������

Догодина няма да има нови инвестиционни проекти с финансиране чрез държавни заеми или гаранции

fb
3E news
fb
26-08-2020 01:08:10
fb

Правителството взе решение в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. да не бъдат включвани нови инвестиционни проекти, финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции.

Основанието за това решение е, че няма постъпили от ресорните министерства нови проектни предложения по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане (приета с ПМС № 337 от 2015 г.).

държавни гаранции
заеми
финансиране
Правителство
спиране
По статията работи:

3E news