НАЧАЛО » ����������������

България изразява подкрепа за обвързването на икономическото и социалното възстановяване от пандемията и зеления преход на ЕС

Неформалната видеоконференция на Съвета на ЕС по околна среда ще се проведе на 18 март 2021 г.

fb
3E news
fb
17-03-2021 04:18:06
fb
Източник: pxfuel.com

Неформалната видеоконференция на Съвета на ЕС по околна среда ще се проведе на 18 март 2021 г. Министрите на околната среда ще проведат политически дебат по предложението на Европейската комисия за нов Регламент относно батериите и отпадъчните батерии. Сред въпросите, предмет на дискусия, ще бъде поставен акцент доколко предложените изисквания за устойчивост и безопасност и за надлежна проверка ще допринесат за намаляване на въздействието върху околната среда и социалното въздействие на всички етапи от жизнения цикъл на батерията. Очаква се да бъде обсъдено и нивото на амбиция в контекста на прехода към кръгова икономика, съобщават от правителствената пресслужба.

В дневния ред на заседанието е включен и обмен на мнения за ролята на плановете за възстановяване и устойчивост за зеления преход и за бъдещето на Европейския семестър в контекста на Механизма за възстановяване и устойчивост. Българската страна ще изрази подкрепа за обвързването на икономическото и социалното възстановяване от пандемията и зеления преход с цел постигане на устойчив растеж. В този смисъл, на преден план следва да се постави използването по най-ефективен начин на възможностите за осигуряване на взаимодействие между политики, инвестиции и научни постижения, предоставяни от новата Многогодишна финансова рамка в съчетание с Механизма за възстановяване и устойчивост.

Министрите ще обменят мнения и по Съобщението на Европейската комисия „Изграждане на устойчива на климатичните изменения Европа - новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата", публикувано на 24 февруари т.г. Акцент ще бъде поставен върху изискванията към управление на климатичните рискове, както от частния, така и от публичния сектор, които считаме, че не следва да водят до прекомерна административна тежест, а да бъдат пропорционални и да отчитат местните климатични особености на всяка държава членка.

зелен преход
заседание
ЕС
министри на околната среда
позиция
България
По статията работи:

3E news