НАЧАЛО » ����������������

Драстичен спад на производството на бензин и дизел през април

Същото е и с доставките на двата вида горива, които се свиват съответно с 40 на сто до 49 хил. тона и с 31.5 на сто до 217 хил. тона, сочат данните на НСИ

fb
3E news
fb
29-06-2021 02:34:00
fb

Производството и доставките на безоловен бензин и дизелово гориво намаляват най-много от енергийните продукти през април, при това доста съществено спрямо предходния месец март, сочат обявените данни от Националния статистически институт (НСИ). Производството на бензин и дизелово гориво се понижава съответно с 45.1% до 62 хил. тона и с 32.7 на сто до 169 хил. тона спрямо предходния месец март. В същото време, след като производството е спаднало, доставките са нараснали на безоловния бензин с 40.0% до 49 хил. тона, а на дизелово гориво - с 31.5% до 217 хил. тона.  

Преди месец, когато се представяше данните за март, НСИ съобщи, че производството на безоловен бензин е нараснало с 24.2% до 113 хил. тона, а на дизеловото гориво е увеличено с 45.1% до 251хил. тона. При доставките, обаче, има промяна на тренда – доставките на безоловен бензин са намалели с 5.4% до 35 хил. тона, докато на дизеловото гориво са увеличени с 1.9% до 165 хил. тона.

Това означава, че в номинално изражение през април са произведени 51 хил. тона по-малко безоловен бензин, отколкото през март, и 82 хил. тона по-малко дизеловото гориво.

На годишна база произведеният през април безоловен бенизн е намалял с 41.5%, а на дизелово гориво е понижено с 24.6%.

При доставките на годишна база НСИ отчита нарастване както на безоловния бензин - със113.0%; така и на дизеловото гориво – с 88.7%.

Производството при останалите енергийни продукти

През април спрямо март е намаляло на твърдите горива - с 8.1 на сто до 1846 хил. тона; на пропан-бутанови смеси - с 28.6 на сто до 5 хил. тона; на електроенергията - с 9.4 на сто до 3868 ГВтч., докато производството на природен газ остава без изменение.

На годишна база, през април 2021 г. спрямо същия месец на предходната година, нараства производството: на твърди горива - с 3 на сто; на електроенергията - с 26.2 на сто. Намалява производството на природния газ - с 25 на сто, а на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

Доставките при останалите енергийни продукти

През април 2021 г. спрямо март 2021 г. са спаднали: на твърдите горива - с 8.7 на сто до 1915 хил. тона; на пропан-бутановите смеси - с 8.1 на сто до 34 хил. тона; на природния газ - с 22 на сто до 294 млн. куб. Метра; на електроенергия - с 14.4 на сто до 2847 ГВтч.

На годишна база спрямо април 2020 г. нарастват доставките: на твърди горива - с 3.4 на сто; на пропан-бутанови смеси - с 88.9 на сто; на природен газ - с 26.7 на сто; на електроенергия - с 10.4 на сто.

Вижте още:

Производството на всички енергийни продукти намалява през февруари

производство
доставки
енергийни продукти
безоловен бензин
дизелово гориво
електроенергия
По статията работи:

3E news