НАЧАЛО » ����������������

Инж.Спасов, ТЕЦ Бобов Дол: Сламата е отличен нисковъглероден и високоефективен източник на енергия

fb
3E news
fb
28-05-2021 12:01:31
fb
Източник: БНР, архив

Няколко български топлофикации инвестираха в проекти за производство на енергия от биомаса, която в Европа отдавна се използва като екологична алтернатива на въглищата. В повечето случаи като източник на енергия се използва обикновена слама. Един от реализираните проекти е в ТЕЦ Бобов Дол.

„Сламата е страничен продукт, който се получава при отглеждане на селскостопански зърнени култури. Най-големи количества има в Източна България. Сламата е отличен нисковъглероден и високоефективен източник на енергия.“ обяснява инж. Любомир Спасов от ТЕЦ Бобов Дол, които от няколко години заместват част от въглищата със слама и така намаляват количествата изпускани газове.

Инж.Спасов каза, че съвременните машини при жътва нарязват част от сламата и тя се заорава, като уточни, че това третиране на почвата увеличава въглеродното и съдъръжание, но то в крайна сметка преминава в атмосферата под формата на въглероден диоксид.

„Следователно ако сламата се прибира от полето и се използва за заместване на фосилни горива, вместо да се заорава в почвата, общите емисии на въглероден диоксид в атмосферата намаляват. Това означава, че вариантът за използването на биомаса в производството на енергия е в пъти по-ефективен и екологичен, отколкото да остава на полето.“ каза инж. Спасов.

Според изпълнителния директор на ТЕЦ Бобов Дол аргумент за използването на слама за енергийни цели е, че е гориво, което е неутрално по отношение на баланса на въглеродния диоксид в атмосферата и не допринася за засилване  на парниковия ефект.

„Използваната като гориво слама обикновено съдържа 10-20% влага и има само 3% пепели, докато при въглищата достигат 60%.“ каза инж. Спасов.

ТЕЦ Бобов дол
изпълнителен директор
Любомир Спасов
политика
опазване на околната среда
ВЕИ
По статията работи:

3E news