НАЧАЛО » ����������������

Дружествата от комплекс „Марица изток“ внесоха проектно предложение, което да гарантира бъдещето им по „Зелената сделка“

fb
3E news
fb
30-04-2021 09:34:01
fb
Източник: В. Старозагорски новини

 

На 20 април дружествата от комплекс „Марица изток“ – „Мини Марица-изток“ ЕАД, ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, ТЕЦ „AES Гълъбово“, в съдружие с ректора на Минно-геоложкия университет и ректора на Техническия университет в София, са внесли проектно предложение до вицепремиера Томислав Дончев, министъра на енергетиката, министъра на икономиката, министъра на образованието и науката и до синдикалните лидери на КТ „Подкрепа“ и КНСБ, което да гарантира дългогодишно производство на електрическа енергия от въглища в контекста на европейската „Зелена сделка“. Това съобщава в. „Старозагорски новини“.

Предложението е свързано със стратегически проект „Устойчив енергиен преход чрез съвременни технологии за улавяне, депониране и утилизация на въглероден двуокис и зелена енергийна компонента от централите в комплекса „Марица изток“. Авторите на проекта са категорични, че чрез реализацията му ще се предостави възможност за продължаване дейността на ТЕЦ-овете от „Марица изток“, както и на останалите термични централи в България, като се изпълнят целите за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, заложени от страна на Европейската комисия в пакта на „Зелената сделка“. От друга страна вносителите на проектното предложение са категорични, че инвестициите в този проект ще допринесат за устойчиво развитие на целия Старозагорски регион, за енергийния отрасъл на страната, както и че ще се запази ролята на комплекс „Марица изток“ като основен стълб на енергетиката в България.

„Предлаганият проект е в пълен унисон с плана на Европейската комисия за възстановяване на Европа и двата му отделни елемента – Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. и Следващо поколение ЕС 2021-2014 г. Той покрива дейността на плана (б.р. Плана за възстановяване и устойчивост) в четирите му стълба: Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България“, се казва още във внесеното проектно предложение.

 

комплекс Марица Изток
ТЕЦ
мини
проектно предложение
зелена сделка
Правителство
По статията работи:

3E news