НАЧАЛО » ����������������

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 94.97 лв. за MWh с ден за доставка 19 юни 2021 г.

fb
3E news
fb
18-06-2021 02:06:04
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 94.97 лв. за MWh и количество от 65 468.00 с ден за доставка 19 юни 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 97.20 лв. за MWh, при количество от 33 814.20 MWh.

Извънпиковата енергия (31 653.80) е на цена от 92.74 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 60.51 лв. за MWh и количество от 2607.4 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“  е постигната в 21 - 22 часа – 150.02 – 150.03 лв. за MWh при количество от  2754.7 – 2852.5 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 118.41 лв. за MWh, при количество от 2680.7 MWh.

Спрямо стойността от 156.13 лева за MWh или 79.83 евро за MWh за 18 юни 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 19 юни намалява до 48.56 евро за MWh (спад с 39.2 %), според www.energylive.cloud, или 94.97 лв. за MWh по данни на БНЕБ. 

Според данните, постигнатата цена на БНЕБ в сегмента “ден напред” за 19 юни е най-ниската, от всички европейски електроенергийни борси.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 18 юни 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2 805.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 158.98 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2102 MW или 49.35 %
кондензационните ТЕЦ с 854 MW или 20.05 %,
топлофикационните ТЕЦ с 208 MW или 4.88 %,
заводските ТЕЦ – 158 MW или 3.71 %,
ВЕЦ - 200 MW или 4.70 %
малки ВЕЦ – 343 MW или с 8.05 %
вятърни електроцентрали – 127 MW и съответно 2.98 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 229 MW или 5.38 %

Био ТЕЦ – 38 MW или 0.89 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 4026 MW.

Интензитета на СО2 е 229 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news