НАЧАЛО » ����������������

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 43.10 лв. за MWh с ден за доставка 13 юни 2021 г.

fb
3E news
fb
12-06-2021 02:06:30
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 43.10 лв. за MWh и количество от 62 582.70 с ден за доставка 13 юни 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 24.96 лв. за MWh, при количество от 31 678.90 MWh.

Извънпиковата енергия (30 903.80) е на цена от 61.24 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 70.47 лв. за MWh и количество от 2336 MWh. В 04 часа стойността се понижава до 12.42 лв. за MWh при обем от 2387.4 MWh, а във времето от 11 до 17 часа спада до още по-ниски нива – до 6.78 – 6.87 лв. за MWh като след 18 часа започва да връща загубените си позиции.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“  е постигната в 22 – 23 часа – 134.08 – 134.06 лв. за MWh при количество от 2952.1 - 2829 MWh съответно.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 120.01 лв. за MWh, при количество от 2665.2 MWh.

Спрямо стойността от 140.67 лева за MWh или 71.92 евро за MWh за 12 юни 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 13 юни се понижава до 22.04 евро за MWh (спад със 69.4 %), според www.energylive.cloud, или 43.10 лв. за MWh по данни на БНЕБ. Така след Германия (19.4 евро за MWh) и Австрия (19.59 евро за MWh), цената на БНЕБ остава сред най-ниските на европейските електроенергийни борси в този сегмент.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 12 юни 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 933.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 153.34 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2085 MW или 48.40 %
кондензационните ТЕЦ с 841 MW или 19.52 %,
топлофикационните ТЕЦ с 190 MW или 4.41 %,
заводските ТЕЦ – 175 MW или 4.06 %,
ВЕЦ - 150 MW или 3.48 %
малки ВЕЦ – 345 MW или със 8.01 %
вятърни електроцентрали – 83 MW и съответно 1.93 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 404 MW или 9.38 %

Био ТЕЦ – 35 MW или 0.81 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3541 MW.

Интензитета на СО2 е 216 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news