НАЧАЛО » ����������������

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 250.64 лв. за MWh с ден за доставка 24 юни 2021 г.

fb
3E news
fb
23-06-2021 02:06:44
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 250.64 лв. за MWh и количество от 65 485.40 MWh с ден за доставка 24 юни 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 269.26 лв. за MWh, при количество от 34 802.30 MWh.

Извънпиковата енергия (30 683.10 ) е на цена от 232.02 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 273.54 лв. за MWh и количество от 2370.9 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“  е постигната в 13 часа – 273.68 лв. за MWh при количество от 2974.2 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 215.14 лв. за MWh, при количество от 2514 MWh.

Спрямо стойността от 194.17 лева за MWh или 99.28 евро за MWh за 23 юни 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 24 юни нараства до 128.15 евро за MWh (ръст с 29.1 %), според www.energylive.cloud, или 250.64 лв. за MWh по данни на БНЕБ. 

От данните, публикувани към момента става ясно, че цената отново расте на повечето от електроенергийните борси, но към този час най-висока е постигнатата на БНЕБ – 128.15 евро за MWh. Малко по-ниска е стойността на сръбската борса – 117.81 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 23 юни 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1 768.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 244.82 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2085 MW или 41.73 %
кондензационните ТЕЦ с 952 MW или 19.06 %,
топлофикационните ТЕЦ с 168 MW или 3.36 %,
заводските ТЕЦ – 185 MW или 3.70 %,
ВЕЦ - 542 MW или 10.85 %
малки ВЕЦ – 354 MW или с 7.09 %
вятърни електроцентрали – 62 MW и съответно 1.24 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 625 MW или 12.51 %

Био ТЕЦ – 23 MW или 0.46 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 4351 MW.

Интензитета на СО2 е 210 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news