НАЧАЛО » ����������������

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 194.17 лв. за MWh с ден за доставка 23 юни 2021 г.

fb
3E news
fb
22-06-2021 02:06:34
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 194.17 лв. за MWh и количество от 67 214.70 MWh с ден за доставка 23 юни 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 210.48 лв. за MWh, при количество от 35 726.50 MWh.

Извънпиковата енергия (31 488.20 ) е на цена от 177.86 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 154.77 лв. за MWh и количество от 2471.8 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“  е постигната в 20 - 21 часа – 249.13 - 250 лв. за MWh при количество от 2770.7 – 2726.4 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 190.55 лв. за MWh, при количество от 2650.3 MWh.

Спрямо стойността от 177.62 лева за MWh или 90.81 евро за MWh за 22 юни 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 23 юни нараства до 99.28 евро за MWh (ръст с 9.3 %), според www.energylive.cloud, или 194.17 лв. за MWh по данни на БНЕБ. 

От данните, публикувани към момента става ясно, че цената расте на всички борси, но в Унгария достига до 102.02 евро за MWh, в Хърватия – 101.77 евро за MWh, в Италия – 101.67 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 22 юни 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 3 446.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 173.72 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2089 MW или 43.83 %
кондензационните ТЕЦ с 960 MW или 20.14 %,
топлофикационните ТЕЦ с 182 MW или 3.82 %,
заводските ТЕЦ – 161 MW или 3.38 %,
ВЕЦ - 357 MW или 7.49 %
малки ВЕЦ – 358 MW или с 7.51 %
вятърни електроцентрали – 24 MW и съответно 0.50 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 608 MW или 12.76 %

Био ТЕЦ – 27 MW или 0.57 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 4096 MW.

Интензитета на СО2 е 221 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

 

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news