НАЧАЛО » ����������������

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 177.62 лв. за MWh с ден за доставка 22 юни 2021 г.

fb
3E news
fb
21-06-2021 02:06:19
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 177.62 лв. за MWh и количество от 65 049.90 с ден за доставка 22 юни 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 190.16 лв. за MWh, при количество от 34 636.30 MWh.

Извънпиковата енергия (30 413.60) е на цена от 165.07 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 146.69 лв. за MWh и количество от 2455.3 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“  е постигната в 20 часа – 220.36 лв. за MWh при количество от 2688.7 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 191.46 лв. за MWh, при количество от 2604.7 MWh.

Спрямо стойността от 165.19 лева за MWh или 84.46 евро за MWh за 21 юни 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 22 юни нараства до 90.81 евро за MWh (ръст със 7.5 %), според www.energylive.cloud, или 177.62 лв. за MWh по данни на БНЕБ. 

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 21 юни 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1 942.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 188.84 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2093 MW или 44.61 %
кондензационните ТЕЦ с 880 MW или 18.76 %,
топлофикационните ТЕЦ с 211 MW или 4.50 %,
заводските ТЕЦ – 172 MW или 3.67 %,
ВЕЦ - 461 MW или 9.83 %
малки ВЕЦ – 371 MW или с 7.91 %
вятърни електроцентрали – 6 MW и съответно 0.13 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 468 MW или 9.97 %

Био ТЕЦ – 30 MW или 0.64 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3949 MW.

Интензитета на СО2 е 218 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news