НАЧАЛО » ����������������

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 168.08 лв. за MWh с ден за доставка 17 юни 2021 г.

fb
3E news
fb
16-06-2021 02:06:04
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 168.08 лв. за MWh и количество от 64 405.80 с ден за доставка 17 юни 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 177.25 лв. за MWh, при количество от 33 468.20 MWh.

Извънпиковата енергия (30 937.60) е на цена от 158.91 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 139.22 лв. за MWh и количество от 2330.9 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“  е постигната в 21  часа – 208.22 лв. за MWh при количество от  2893 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 179.5 лв. за MWh, при количество от 2678.9 MWh.

Спрямо стойността от 158.63 лева за MWh или 81.10 евро за MWh за 16 юни 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 17 юни нараства до 85.94 евро за MWh (ръст с 6.0 %), според www.energylive.cloud, или 168.08 лв. за MWh по данни на БНЕБ.  На повечето пазари цената пада до 82-83 евро за MWh ( също спада и в Испания и Португалия, но до 93 евро и Италия – 90.43 евро за MWh).

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 16 юни 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2 929.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 157.95 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2105 MW или 46.08 %
кондензационните ТЕЦ с 1011 MW или 22.13 %,
топлофикационните ТЕЦ с 201 MW или 4.40 %,
заводските ТЕЦ – 174 MW или 3.81 %,
ВЕЦ - 53 MW или 1.16 %
малки ВЕЦ – 332 MW или с 7.27 %
вятърни електроцентрали – 395 MW и съответно 8.65 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 259 MW или 5.67 %

Био ТЕЦ – 38 MW или 0.83 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 4006 MW.

Интензитета на СО2 е 240 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

 

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news