НАЧАЛО » ����������������

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 165.19 лв. за MWh с ден за доставка 21 юни 2021 г.

fb
3E news
fb
20-06-2021 02:06:49
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 165.19 лв. за MWh и количество от 65 695.80 с ден за доставка 21 юни 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 174.88 лв. за MWh, при количество от 35 270.40 MWh.

Извънпиковата енергия (30 425.40) е на цена от 155.51 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 168.06 лв. за MWh и количество от 2549.9 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“  е постигната в 18 часа – 199.2 лв. за MWh при количество от 2882.4 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 152.15 лв. за MWh, при количество от 2455.9 MWh.

Спрямо стойността от 131.28 лева за MWh или 67.12 евро за MWh за 20 юни 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 21 юни нараства до 84.46 евро за MWh (ръст с 25.8 %), според www.energylive.cloud, или 165.19 лв. за MWh по данни на БНЕБ. 

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 20 юни 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2 205.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 129.61 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2096 MW или 47.41 %
кондензационните ТЕЦ с 629 MW или 14.23 %,
топлофикационните ТЕЦ с 210 MW или 4.75 %,
заводските ТЕЦ – 173 MW или 3.91 %,
ВЕЦ - 522 MW или 11.81 %
малки ВЕЦ – 311 MW или с 7.03 %
вятърни електроцентрали – 34 MW и съответно 0.77 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 413 MW или 9.34 %

Био ТЕЦ – 33 MW или 0.75 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3481 MW.

Интензитета на СО2 е 175 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news