НАЧАЛО » ����������������

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 158.63 лв. за MWh с ден за доставка 16 юни 2021 г.

fb
3E news
fb
15-06-2021 02:06:42
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 158.63 лв. за MWh и количество от 66 966.80 с ден за доставка 16 юни 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 166.53 лв. за MWh, при количество от 34 977.00 MWh.

Извънпиковата енергия (31 989.80) е на цена от 150.72 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 146.59 лв. за MWh и количество от 2659.9 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“  е постигната в 20  часа – 202.31 лв. за MWh при количество от  3027.9 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 150.91 лв. за MWh, при количество от 2415.3 MWh.

Спрямо стойността от 145.98 лева за MWh или 74.64 евро за MWh за 15 юни 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 16 юни нараства до 81.10 евро за MWh (ръст с 8.7 %), според www.energylive.cloud, или 158.63 лв. за MWh по данни на БНЕБ. 

Трябва да се отбележи, че цената на базовата енергия на Иберийския пазар (Испания и Португалия - OMIE) скочи до изключително високата цена от 94.63 евро за MWh. След нея се нарежда Италия (GME) с цена от 90.6 евро за MWh, следвана от Белгия с 87.84 лв. за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 15 юни 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2 380.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 130.64 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2099 MW или 46.77 %
кондензационните ТЕЦ с 879 MW или 19.59 %,
топлофикационните ТЕЦ с 208 MW или 4.63 %,
заводските ТЕЦ – 181 MW или 4.03 %,
ВЕЦ - 25 MW или 0.56 %
малки ВЕЦ – 337 MW или с 7.51 %
вятърни електроцентрали – 398 MW и съответно 8.87 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 328 MW или 7.31 %

Био ТЕЦ – 33 MW или 0.74 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3900 MW.

Интензитета на СО2 е 222 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news