НАЧАЛО » ����������������

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 156.13 лв. за MWh с ден за доставка 18 юни 2021 г.

fb
3E news
fb
17-06-2021 04:06:02
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 156.13 лв. за MWh и количество от 68 002.20 с ден за доставка 18 юни 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 158.71 лв. за MWh, при количество от 34 907.10 MWh.

Извънпиковата енергия (33 095.10) е на цена от 153.56 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 154.51 лв. за MWh и количество от 2709.2 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“  е постигната в 08  часа – 195.49 лв. за MWh при количество от  3056 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 154.76 лв. за MWh, при количество от 2567 MWh.

Спрямо стойността от 168.08 лева за MWh или 82.83 евро за MWh за 17 юни 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 18 юни намалява до 79.83 евро за MWh (спад със 7.1 %), според www.energylive.cloud, или 156.13 лв. за MWh по данни на БНЕБ. 

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 17 юни 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2 896.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 150.25 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2103 MW или 50.12 %
кондензационните ТЕЦ с 880 MW или 20.97 %,
топлофикационните ТЕЦ с 206 MW или 4.91 %,
заводските ТЕЦ – 158 MW или 3.77 %,
ВЕЦ - 62 MW или 1.48 %
малки ВЕЦ – 332 MW или с 7.91 %
вятърни електроцентрали – 70 MW и съответно 1.67 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 353 MW или 8.41 %

Био ТЕЦ – 32 MW или 0.76 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3916 MW.

Интензитета на СО2 е 228 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news