НАЧАЛО » ����������������

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 142.56 лв. за MWh с ден за доставка 14 юни 2021 г.

fb
3E news
fb
13-06-2021 02:06:47
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 142.56 лв. за MWh и количество от 66 121.60 с ден за доставка 14 юни 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 144.20 лв. за MWh, при количество от 34 502.40 MWh.

Извънпиковата енергия (31 619.20) е на цена от 140.92 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 140.49 лв. за MWh и количество от 2546.1 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“  е постигната в 21  часа – 176.26 лв. за MWh при количество от  2808.9 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 149.39 лв. за MWh, при количество от 2461 MWh.

Спрямо стойността от 43.10 лева за MWh или 22.04 евро за MWh за 13 юни 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 14 юни се повишана до 72.89 евро за MWh (ръст с 230.7 %), според www.energylive.cloud, или 142.56 лв. за MWh по данни на БНЕБ и остава по-ниска от отчетените стойности в този сегмент на другите електроенергийни пазари. 

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 13 юни 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 6 051.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 13.86 лв. за MWh. В този сегмент стойността стартира от 125.72 лв. за MWh (92.1MWh), за да се понижи в 06 часа до 2.99 лв. за MWh (234.5 MWh), във времето 14,15 и 16 часа  спадът достига до 0 лв. , 02 лв. и 0.66 лв. за MWh, за да достигне в 22 часа до 154.84 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2087 MW или 50.25 %
кондензационните ТЕЦ с 773 MW или 18.61 %,
топлофикационните ТЕЦ с 213 MW или 5.13 %,
заводските ТЕЦ – 177 MW или 4.26 %,
ВЕЦ - 160 MW или 3.85 %
малки ВЕЦ – 249 MW или с 6.00 %
вятърни електроцентрали – 192 MW и съответно 4.62 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 270 MW или 6.50 %

Био ТЕЦ – 32 MW или 0.77 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3591 MW.

Интензитета на СО2 е 212 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news