НАЧАЛО » ����������������

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 131.28 лв. за MWh с ден за доставка 20 юни 2021 г.

fb
3E news
fb
19-06-2021 03:06:26
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 131.28 лв. за MWh и количество от 63 756.40 с ден за доставка 20 юни 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 126.02 лв. за MWh, при количество от 33 133.10 MWh.

Извънпиковата енергия (30 623.30) е на цена от 136.54 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 160.24 лв. за MWh и количество от 2497.9 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“  е постигната в 22 часа – 186.74 лв. за MWh при количество от 2770.7 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 166.4 лв. за MWh, при количество от 2615.6 MWh.

Спрямо стойността от 94.97 лева за MWh или 48.56 евро за MWh за 19 юни 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 20 юни нараства до 67.12 евро за MWh (ръст с 38.2 %), според www.energylive.cloud, или 131.28 лв. за MWh по данни на БНЕБ. 

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 20 юни 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1 558.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 101.31 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2100 MW или 48.57 %
кондензационните ТЕЦ с 619 MW или 14.32 %,
топлофикационните ТЕЦ с 215 MW или 4.97 %,
заводските ТЕЦ – 165 MW или 3.82 %,
ВЕЦ - 285 MW или 6.59 %
малки ВЕЦ – 293 MW или с 6.78 %
вятърни електроцентрали – 140 MW и съответно 3.24 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 474 MW или 10.96 %

Био ТЕЦ – 33 MW или 0.76 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3561 MW.

Интензитета на СО2 е 172 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news