НАЧАЛО » ����������������

Ограничителен режим за снабдяване с електроенергия в гр.Мизия

Към 13.00 ч. на 08 август 2014 г. без напрежение са 6, обслужвани от ЧЕЗ, трафопоста в населеното място

fb
3E news
fb
08-08-2014 04:59:00
fb

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД не може да започне работа по възстановяване на захранването в дадените обекти, тъй като съоръженията по електроразпределителната мрежа са залети с вода. Става дума за разпределителни уредби, трансформаторни постове, мрежи ниско напрежение.

Срокът, в който посочените по-долу улици и обекти, ще бъдат без електрозахранване, се удължава, поради обстоятелства, съгласно чл. 72 (1), т. 2 от Закона за енергетиката и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 10 от 09.06.2004 г. 

Служителите на ЧЕЗ са в постоянна готовност за бърза реакция и възстановяване на електроподаването към клиенти на Дружеството, след оттичане на водата.

Съвместната дейност на екипите на дружеството с Кризисния щаб в Мизия осигурява ефективната реакция за поетапното възстановяване на електрозахранването в засегнатите от бедствието райони в града, в които това е възможно и безопасно.

Вече е възстановено електрозахранването на улици и обекти, обслужвани от Трафопостове № 9 и № 11 /бл. 1, бл. 2, бл. 3, бл. 5, бл. 6, ул. „Ал. Якимов“/ и Трафопост „В и К Мизия“.

Трафопостовете без напрежение и засегнатите улици и обекти в гр. Мизия:

Трафопост 5 „Техникум“ /електроразпределителна мрежа „Ниско напрежение“ и трансформатор – залети с вода/

Улици без захранване: „Лазар Кунчев“, „Митко Палаузов“, „Трети март“, „Сергей Румянцев“

Трафопост 12 /електроразпределителна мрежа „Ниско напрежение“ – наводнена/

Улици без захранване: „Баба Тонка“, „Бачо Киро“, „Дафина Черганска“, „Димитър Благоев“, „Цанко Церковски“, „Шипка“

Трафопост 1 /електроразпределителна мрежа „Ниско напрежение“ – наводнена/

Улици и обекти без захранване: „Цанко Церковски“, СОУ „Цанко Церковски“, „Шипка“, „Вела Пеева“

Трафопост 2 /наводнени улици по трасето на електроразпределителна мрежа „Ниско напрежение“/

Улици без захранване: „Милин камък“, „Васил Левски“, „Освободител“

Трафопост 14 /наводнени улици по трасето на електроразпределителна мрежа „Ниско напрежение“/

Улици и обекти без захранване: „Васил Левски“, „Георги Димитров“, ОДЗ „Милин камък“, „Пейо Яворов“, „Девети септември“

Трафопост 16 /наводнени улици по трасето на електроразпределителна мрежа „Ниско напрежение“/

Улици без захранване: „Димитър Благоев“, „Дафина Черганска“, „Лазар Кунчев“

Трафопост „Мелница Мизия“ (чужда собственост).

ЧЕЗ
снабдяване с електроенергия
Мизия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева