НАЧАЛО » ����������������

Правителството измени споразумението между КЕВР и ЕБВР

fb
3E news
fb
20-01-2021 10:51:04
fb

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за изменение на Споразумението за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, което ще бъде сключено с оглед удължаване на срока за изпълнение в цялост от страна на банката на договорените услуги.

ЕБВР подпомага и консултира Комисията за енергийно и водно регулиране в области като развитие на аналитичния и технически капацитет, по-ефективното осъществяване на правомощията на Комисията, произтичащи от динамично разширяващата се европейска регулаторна рамка, както и развиването на квалифицирани човешки ресурси. Обучението на персонала на регулатора ще доведе както до подобряване на ефективността на работа на Комисията, така и до повишаване на общественото доверие в институцията.

КЕВР
споразумение
промяна
ЕБВР
По статията работи:

3E news