НАЧАЛО » ����������������

"Топлофикация Русе" внедрява нови технологии за опазване на околната среда

fb
3E news
fb
24-02-2021 12:03:12
fb
инж. Севдалин Желев Източник: Топлофикация Русен

"Топлофикация Русе" ще осигурява екологично чисто производство на енергия след пускането в експлоатация на нови газови когенератори. "В момента работим за реализацията на този огромен проект. Надявам се скоро да започнем да произвеждаме електрическа и топлинна енергия от природен газ.", казва инж. Севдалин Желев, директор на "Топлофикация Русе". По думите му съоръженията, които ще работят в дунавския град, са едни от най-модерните от този тип.

"Една от основните мерки за намаляване на замърсяването на въздуха в Русе би било по масовото използване от жителите на централното отопление. Чрез поетапната замяна на въглищата с биомаса и природен газ, ще намалим чувствително въглеродните емисии и производството ни ще става все по-екологично. Нашата инвестиция няма да окаже никакво отрицателно въздействие върху околната среда, напротив ще подобри екологичната среда в града", посочва инж. Желев. Освен това ръководителят на дружеството обясни, че отделените емисии в атмосферата при централното отопление са драстично по по-малки спрямо отоплението на дърва. Директорът на "Топлофикация Русе" припомня, че техните услуги имат и други важни предимства за всеки, който ги избере, сред които са получаването на отопление и гореща вода заедно.

"Чрез модерните газови съоръжения "Топлофикация Русе" ще има по-ефективно производство на топлинна енергия. Те изпълняват екологичните изисквания за чисто производство на енергия.", казва инж. Желев. Той обясни, че безспорно това е една крачка към подобряване на качеството на въздуха в Русе.

Директорът на "Топлофикация Русе" споделя, че с цел ограничаване на вредните емисии в атмосферния въздух са монтирали специализирани електро филтри. "Филтрите са конвенционални пречиствателни съоръжения, които са добре познати в енергийния сектор и се използват от години. Електростатичните филтри улавят почти 100 % от пепелта, генерирана от изгарянето на въглища в енергийните котли на централата.", коментира инж. Желев. Той отбелязва, че за целите на мониторинга на използваните горива, са осигурили непрекъснат достъп на РИОСВ-Русе до камерите, следящи целия процес на производство на енергия в Топлофикация Русе. "Уверяваме русенци, че и занапред ще продължаваме да изпълняваме стратегията за подобряване на влиянието върху околната среда.", категоричен бе директорът на предприятието.

Топлофикация Русен
технологии
опазване на околната среда
По статията работи:

3E news