НАЧАЛО » ��������������������

Siemens България с мениджър по устойчивостта

Новосъздадената позиция е част от глобалната стратегия на Siemens за интегриране на концепцията за устойчивостта в цялостния подход на компанията

fb
3E news
fb
17-03-2021 12:03:49
fb

Румяна Парушева, ръководител Комуникации в Siemens България, бе назначена за Мениджър по устойчивостта (Sustainability Manager) на компанията, считано от 1-ви март 2021 г. Новосъздадената длъжност е част от глобалната стратегия на Siemens AG, която цели да гарантира, че концепцията за устойчивостта ще бъде интегрирана във всички политики, решения, процеси и системи на компанията.

В допълнение към новата си позиция Румяна Парушева ще продължи да изпълнява и задълженията си на ръководител Комуникации на регионалната дъщерна компания на Siemens.

В рамките на новите си функции тя ще отговаря за по-нататъшно интегриране на ключовите аспекти на устойчивостта в стратегиите, дейностите и процесите в компанията, за разработването и предлагането на инициативи, свързани с устойчивостта, както и за популяризиране на темата сред служителите и обществеността.

“За нас като част от глобален концерн с над 170-годишна история устойчивостта съвсем не е ново понятие. Концепцията за устойчивото развитие е част от ДНК-то на компанията още преди това понятие да придобие днешната популярност и смислова натовареност”, споделя Румяна Парушева.

“Нашето разбиране е базирано на три главни ценности: отговорност, перфекционизъм и иновации. Те са в основата на нашите политики за устойчивост – икономическа, екологична, социална, както и на взаимоотношенията ни с нашите служители, клиенти и обществото като цяло“, добавя тя.

Siemens традиционно заема водещи позиции в престижни международни класации за устойчивост като Dow Jones Sustainability Indeх. През 2020 г. компанията бе класирана на второ място сред индустриалните конгломерати с най-високи резултати в области като иновации, киберсигурност и опазване на околната среда (оперативна екологична ефективност и управление на продукти).  

Siemens България
Siemens AG
мениджър по устойчивостта
ръководител Комуникации
Румяна Парушева
Sustainability Manager
устойчиво развитие
Dow Jones Sustainability Indeх
иновации
киберсигурност
опазване на околната среда
По статията работи:

3E news