НАЧАЛО » ��������������������

EK предлага нови правила за изкуствения интелект за превръщане на Европа в световен лидер

fb
3E news
fb
21-04-2021 02:04:24
fb

Европейската комисия (ЕК) предлага нови правила и действия, чиято цел е Европа да стане световен център за надежден изкуствен интелект (ИИ). Комбинацията от първата по рода си правна рамка по отношение на изкуствения интелект и новия, координиран с държавите-членки план ще гарантира безопасността и основните права на хората и предприятията и същевременно ще активизира в целия ЕС навлизането на ИИ и инвестициите и иновациите в него. Този подход ще бъде допълнен от нови правила относно машините. Правилата за безопасност ще бъдат адаптирани с цел да се увеличи доверието на потребителите в новото гъвкаво поколение продукти.

Новият Регламент за изкуствен интелект ще бъде гаранция, че европейците могат да гласуват доверие на това, което ИИ може да предложи. Пропорционалните и гъвкави правила ще обхванат специфичните рискове, които възникват при системите с изкуствен интелект и ще заложат най-високите стандарти в световен мащаб, коментират от ЕК. В Координирания план са представени нужните промени в политиката и инвестициите на равнището на държавите членки с цел укрепване на водещата позиция на Европа в развитието на изкуствения интелект, който е ориентиран към човека, устойчив, сигурен, приобщаващ и надежден.

Изправен пред бързото технологично развитие на ИИ и контекста на глобалната политика, където все повече и повече страни инвестират сериозно в ИИ, ЕС трябва да действа като един, който да използва многобройните възможности и да отговори на предизвикателствата на ИИ по начин, доказан за бъдещето. За да насърчи развитието на изкуствения интелект и да отговори на потенциалните високи рискове, които той представлява за безопасността и основните права, Комисията представя както предложение за регулаторна рамка относно изкуствения интелект, така и преработен координиран план за изкуствения интелект.

Предложените ключови действия отразяват визията за успех, Европейската комисия, заедно с държавите-членки и частните участници ускорят инвестициите в технологии за изкуствен интелект за стимулиране на устойчивото икономическо и социално възстановяване, да се улесни навлизането на нови цифрови решения, да се действа по стратегиите и програмите за изкуствен интелект, като се прилагат изцяло и своевременно. Страните трябва да работят за привеждане в съответствие на политиката на изкуствен интелект за премахване на фрагментацията и справяне с глобалните предизвикателства.

Фигура 1. Ключови послания за възможните действия, които са водещи за Европа в превръщането й в световен лидер в този бранш.

Повече информация за правната рамка по отношение на изкуствения интелект може да научите ТУК.

Повече за новия координационен план с държавите-членки може да научите ТУК. 

EK
изкуствен интелект
регламент за изкуствен интелект
правила
страни-членки
По статията работи:

3E news