НАЧАЛО » ��������������������

АББ и IBM ще укрепят киберсигурността на индустриалните операции

Системите на АББ за контрол на процесите могат да се свържат с платформата за сигурност на IBM за видимост на дигиталните заплахи

fb
3E news
fb
19-10-2020 01:10:42
fb

АББ и IBM днес обявиха своето сътрудничество, фокусирано върху свързването на киберсигурността и оперативните технологии (ОТ). Като първи резултат от това сътрудничество, АББ разработи нова услуга за наблюдение на събития, свързани със сигурността, в OT1 която съчетава експертизата на АББ в областта на системите за контрол на процесите с портфолиото на IBM за наблюдение на събития, свързани със сигурността, за да помогне за подобряване на сигурността на индустриалните оператори.

Системите за индустриален контрол са все по-често мишена на кибератаки. Всъщност, най-новата версия на X-Force Threat Intelligence Index установи, че атаките срещу индустриални и производствени съоръжения са се увеличили с над 2000% от 2018 г. насам.

За да свърже по-добре данните от ОТ с по-широката екосистема на ИТ сигурността, АББ разработи ново предложение, което позволява на събитията, свързани със сигурността, да бъдат препращани към платформата на IBM за сигурност на информацията и управление на събитията, наречена QRadar.

Решението е проектирано по референтна архитектура, разработена съвместно от АББ и IBM. То осигурява необходимите знания в областта, нужни за бърза реакция на инциденти със сигурността, свързани с контрола на процесите, и е особено подходящ за сложни индустриални процеси в нефтената, газовата, химическата и добивната индустрии. Новият софтуер за събиране и препращане на събития, който позволява тази интеграция, в момента се използва от клиенти на ранен етап и ще бъде общодостъпен през следващите месеци.

Това сътрудничество е първия път, когато експертизата за OT данни и обработка в областта на индустрията се въвежда директно в системата за Сигурност на информацията и наблюдение на събития (SIEM), което позволява да се управляват заплахите като част от по-широките операции и стратегия на организацията за киберсигурност.

„Сътрудничеството на АББ с IBM дава възможност да се анализират събитията за контрол на процесите в контекста на сигурността и въздействието върху оперативната среда, като се постига значително подобрение в нашето засичане на киберзаплахите към ОТ,“ каза Робърт Пътман, глобален мениджър на направлението за киберсигурност и индустриална автоматизация в АББ.

Прекъсването на производството поради кибератака или технически проблеми може да струва скъпо от гледна точка на загубена продукция и повреда на физически активи. Зрелият оперативен мониторинг е фокусиран върху работата на актива, независимо дали става въпрос за газова турбина за електроенергия, задвижваща система, използвана за раздробяване на руда, или просто наблюдение на замърсяването от химическо съоръжение.

Новото предложение на АББ позволява технологията за събиране и пренасочване на данни да събира данни от регистрите на събитията от системите за контрол на процесите на АББ и да споделя тази информация с IBM Security QRadar, който използва автоматизация и изкуствен интелект, за да помогне за идентифициране на аномалии в сигурността и потенциални заплахи.

„Виждаме интеграцията на тези решения като обединяване на водещи на пазара възможности за единна представа за сигурността на ОТ“, каза д-р Андреас Кюхмихел, технически директор, Химикали, петролни и индустриални продукти, IBM. “С по-широкообхватна видимост към сигурността на ОТ и ИТ, клиентите могат да намалят риска от внезапно прекъсване на производството поради събитие, свързано със сигурността, което води до загуби и забавяния, както и по-широк риск за компанията.”

Технологиите на АББ и IBM, участващи в това решение, са проектирани като отворени платформи, което им позволява да работят на ръба и да се разполагат лесно в хибридни облачни среди, обхващащи локални, частни или публични облаци. Съвместното решение е проектирано така, че процесите на сигурност да работят чрез автоматизация и да не нарушават индустриалните работни потоци. Анализът на защитата в QRadar работи чрез библиотека, която автоматично сигнализира за инциденти и задейства съответните аларми.

Двете компании планират продължаване на сътрудничеството в областта на OT сигурността, за да разработят нови възможности и предложения в отговор на предизвикателствата на клиентите в това пространство.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна инженерна компания, която подсилва трансформацията нa обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 110 000 талантливи служители в над 100 държави.

IBM Security предлага най-модерно и интегрирано портфолио от продукти и услуги за корпоративна сигурност. Портфолиото, подкрепено от световноизвестната платформа IBM X-Force®, дава възможност на организациите ефективно да управляват риска и да се защитават срещу възникващи заплахи. IBM управлява една от най-широките световни организации за изследователска и развойна дейност и доставки в сферата на сигурността, наблюдава 70 милиарда събития, свързани със сигурността на ден в повече от 130 държави и е получила над 10 000 патента за сигурност по целия свят

АББ
IBM
киберсигурност
индустриалните операции
По статията работи:

3E news