НАЧАЛО » ��������������������

Сергей Кондратиев: Важен е грамотният баланс между нисковъглеродните източници на енергия

fb
3E news
fb
26-10-2018 05:00:00
fb

Съвременният енергиен сектор е източник на 25% от парниковите газове, които водят до глобална промяна на климата. Затова енергетиката е една от ключовите индустрии, в които са необходими усилия за намаляване на изпускането на CО2 в атмосферата.

„Смятам, че е важен грамотният баланс между нисковъглеродните видове енергия. Опирането само на един източник често намалява надеждността на енергоснабдяването и води до това, че енергосистемата става по-неустойчива. Освен това има няколко източника, които ще ни осигурят желания резултат за задържане ръста на температурата до 1,5 градуса °C“, заяви Сергей Кондратиев, завеждащ сектор към Института за енергетика и финанси, цитиран от руския специализиран сайт atominfo.

„Единият източник, който имам предвид е активното развитие на хидрогенерацията. В много райони на света, в това число и в малко развитите региони на Африка, Азия и Латинска Америка, има достатъчно голям воден потенциал, който не е изчерпан и може да бъде икономически ефективен.

Вторият източник е атомната енергетика. Тя може да се използва и се използва в гъстонаселени страни с висок дял на базово натоварване, за които е важно не само намаляването на парниковите газове, но и на други вредни вещества, които се появяват при използването на ТЕЦ – на първо място на въглищните ТЕЦ.

Третият източник е използването на възобновяема енергия – вятърни и слънчеви централи“, заяви експертът.

„Ако заедно с вятъра и слънцето не използваме мирния атом и започнем да се отказваме от атомната енергия, то нашите преки загуби ще бъдат десетки, даже стотици милиарди долари на глобално ниво. Освен това ние много често пропускаме факта, че с парите, които държавата получава от работата на АЕЦ, се финансират изследвания в сходните области, където атомните технологии се използват все по-активно – ядрената медицина, селското стопанство и други“.

АЕЦ
СО2
енергиен баланс
парникови газове
ТЕЦ
ВЕИ
нисковъглеродна енергетика
По статията работи:

Маринела Арабаджиева