НАЧАЛО » ��������������������

Соларен паркинг от 48 384 слънчеви панела на над 17 хектара като пример за борба с климатичните промени

Многонационалната компания ENGIE планира да намали емисиите от производството на електроенергия от 149 Mt през 2016 г. до 43 Mt през 2030 година.

fb
3E news
fb
05-01-2021 06:01:44
fb

Целта на френската многонационална компания за електроснабдяване ENGIE е да действа за ускоряване на прехода към въглеродно неутрална икономика, чрез намалена енергийна консумация и по-екологични решения. Това пише в доклада на ЕК от Европейската кръгла маса за индустрията „Making the most of Europe’s climate leadership“ за лидерството по постигане на въглероден неутралитет на Европа до 2050 година, изпратен до националните правителства, с който 3eNews разполага.

ENGIE работи в областта на производството и разпределението на електроенергия, природния газ, ядрената енергия, възобновяемата енергия и нефта. Целта на компанията е да ускори прехода към въглеродно неутрална икономика, чрез намалена енергийна консумация, основана на широко сътрудничество. Тази цел носят заедно с компанията, нейните служители, нейните клиенти и акционери, за да се постигне положително въздействие върху хората и планетата.  

Някои ключови цели и ангажименти са:

- Емисии на парникови газове от производството на електроенергия трябва да бъде намалено от 149 Mt през 2016 г. до 43 Mt през 2030 г. (междинно количество 80 Mt през 2019 г.)

- Делът на възобновяемата енергия в електроенергийния микс трябва да се увеличи от 20% през 2016 г. до 58% през 2030 г. (междинна цел 8% през 2019 г.)

Размерът на зелените облигации, издадени от ENGIE от 2014 г. досега възлиза на 11,15 милиарда евро, което прави Групата една от световните водещи корпоративни емитенти на зелени облигации.

Във Ривесалтес (Франция) ENGIE е изградила слънчева електроцентрала, която в същото време работи като паркинг за автомобили. Системата от фотоволтаични сенници предпазват паркираните превозни средства от лошото време като същевременно позволява производството на чисто и възобновяемо електричество.

Има инсталирани терминали за презареждане за електронни превозни средства. За да оптимизира своето енергийно управление, тази електроцентрала е част от експериментална микро-интелигентна мрежа, състояща се от три фотоволтаични слънчеви сенника, които захранват система за съхранение от батерии, електронни превозно средство и работните помещения.

За да го изгради, ENGIE Грийн работи с местните компании, докато производството на фотоволтаичните слънчеви панели беше от Solarworld в Германия.

Какво показват данните:

- 48 384 слънчеви панела, разпределени върху 17,3 хектара паркоместа

- Обща мощност от 13,5 мегават-пик (MWp)

-  Инвестиция от 17,3 милиона евро

-  Годишно производство от близо 18,5 милиона киловат часа

Engie
френска многонационална компания
електроенергия
емисии на парникови газове
соларен паркинг
По статията работи:

Рая Лечева