НАЧАЛО » ��������������������

Групови резултати на АББ за третото тримесечие на 2020 г.: Силно основно представяне

fb
3E news
fb
27-10-2020 09:55:28
fb

АКЦЕНТИ ОТ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

Поръчки 6,1 млрд. щ. долара, -9%; -8% на сравнима база

Приходи 6,6 млрд. щ. долара, -4%; -4% на сравнима база

Доход от дейности 71 млн. щ. долара; марж 1,1%

Печалба от „Енергийни мрежи“ в размер 5,3 млрд. щ. долара, преди данъци, записани в преустановена дейност

Оперативна печалба EBITA $787 милиона щ.д; марж 12.0%

Нетен доход 4,5 млрд. щ. долара, +780%, включително печалбата от „Енергийни мрежи“

Базова печалба на акция EPS 2,14 щ. долара, +785%; оперативна печалба на акция EPS 0.21 щ. долара, -36%

Парични потоци от оперативни дейности 408 млн. щ. долара, след 273 млн. щ. долара отрицателен ефект от пенсии; постоянни постъпления на средства се очакват през цялата година.

„Приходите от третото тримесечие във всички бизнес направления бяха понижени поради въздействието на COVID-19, въпреки че силното възстановяване в Китай и текущите усилия за намаляване на разходите подкрепиха силното основно представяне. В положителен аспект, интеграцията на GEIS и възстановяването при Инсталационни продукти и Електроснабдяване и електрообзавеждане започват да дават резултати, а Задвижване се представя стабилно. Роботика и Индустриална автоматизация, от друга страна, се възстановяват по-бавно,“ каза Бьорн Розенгрен, Изпълнителен директор на АББ.

„Продължаваме с децентрализацията на групата и текущия преглед на нашето портфолио, докато провеждаме програмата за обратно изкупуване на акции, както е предвидено. Очакваме с нетърпение да представим допълнителните подробности за стратегическия си прогрес на нашия Ден на капиталовите пазари на 19 ноември“, допълни той.

Условията за търговия през третото тримесечие останаха затруднени, повлияни от продължаващата пандемия от COVID-19. Търсенето спадна на годишна сравнима база във всички региони, независимо от силното възстановяване в Китай, което доведе до подобрено развитие на поръчките, особено в Роботика и Дискретна автоматизация. Бизнесите с продукти с кратък цикъл се развиха положително, но това беше компенсирано от по-малко големи поръчки и продължаващото оттегляне на услугите. Оперативните маржове на групата бяха обременени от неосновни разходи и загуба в Индустриална автоматизация във връзка с проекта Kusile в Южна Африка. С изключение на тези ефекти, маржовете показват добра устойчивост, като отразяват трайното намаляване на разходите във всички области на бизнеса и силен напредък в Електроснабдяване и електрообзавеждане с интеграцията на GEIS и възстановяването на Инсталационни продукти. Задвижване запази своята традиция на солидно представяне.

АББ
Групови резултати
третото тримесечие на 2020 г
По статията работи:

3E news