НАЧАЛО » ��������������������

Столична община прави проучване на нагласите за преход към устойчива градска мобилност

До 28 февруари бизнес и неправитеслвтен сектор може да участват в анкета за готовността към преход към устойчива градска мобилност.

fb
3E news
fb
19-02-2021 10:35:07
fb

Замърсяването на въздуха в София е отдавнашен проблем и въпреки последните положителни развития, градът все още се бори и надхвърля минималните прагове. Това е сложен проблем. Докато някои фактори - като географското местоположение в плато, заобиколено от високи планини, причиняващи зимни температурни инверсии - са извън човешкия контрол, други причини са свързани с човешката дейност. Градът нараства бързо, що се отнася до населението и новите жилищни и офис квартали.

Броят на регистрираните в София превозни средства се увеличава ежедневно. На 1000 жители има 550-600 коли. Българите карат едни от най-старите автомобили в ЕС: през 2017 г. една четвърт от всички превозни средства са били на възраст над 20 години и допълнителни 60% - между 10 и 20 години. Трафикът в София има най-голямо въздействие по отношение на замърсяването на околния въздух.

Затова Столична община, заедно със Софийски университет, Пловдивски университет, Асоциация за развитие на София, Център за градска мобилност, Национално сдружение на общините, Моудшифт Европа и НИМХ, изпълняват първия български иновативен проект, финансиран по Urban Innovative Action за пилотно тестване за пръв път в ЕС на градски транспорт до поискване, заедно с други иновации в градската мобилност в София. Проектът цели по-чист въздух в града чрез устойчива градска мобилност.  

До 28 февруари се канят представители на бизнеса, университети, научно изследователски организации, учреждения и др, организации, които имат желание да направят организирани усилия за по-активен транспорт, да попълнят кратка анкета за нагласите и готовността за преход към устойчива градска мобилност. 

За проекта 

ИНОЕЪР е първият български проект, финансиран от инициативата Urban Innovative Actions на ЕС, която дава възможност на големите европейски градове да. тестват иновативни, креативни, но и рискови решения на градски предизвикателства. ИНОЕЪР ще приложи експериментално мерки в тематичната област „качеството на въздуха“, и по-специално „иновативни решения за мобилност и зелено придвижване“. Проектът ще тества в реална среда нови за България и Европа транспортни услуги и решения пилотно в кварталите Манастирски ливади и Бъкстон, с които да даде на гражданите алтернативи за придвижване, да намали трафика от автомобили и да подобри качеството на въздуха. Освен това проектът се насочва към ключови сегменти от населението, за да насърчи културна и поведенческа промяна към по-зелени и щадящи околната среда начини на придвижване.
Проектът предлага набор от инструменти, които ще намалят предвижването на единични превозни средства и ще подобрят качеството на въздуха в града. След завършване на ИНОЕЪР градът ще разполага с по-голям набор от координирани инструменти за политика, включително „зелен обществен транспорт при поискване“, формиран от платформа с машинно обучение и усъвършенствани аналитични възможности и мини електрически автобуси, модел за такса задръстване, геопространствени градски зони с ниски емисии, предотвратяващи навлизането на превозни средства в центъра на града и определени зони в замърсени дни, зелени коридори за активен транспорт.


 

градска мобилност
София
зони за ниски емисии
Urban Innovative Actions
ЕС
ИНОЕЪР
такса задръстване
зелени коридори
пилотни проекти
столична община
По статията работи:

3E news