НАЧАЛО » ��������������������

Международната компания Leonardo прилага амбициозните инициативи Чисто небе до 2028 година

Leonardo инвестира в екологосъобразни регионални самолети и тилтротори - самолети, които излитат като хеликоптери - с иновативна, модерна технология, насочена към намаляване на CO2 и NOx емисии с повече от 50% в сравнение с решенията, предлагани в момента

fb
3E news
fb
27-03-2021 07:03:34
fb

Международната компания в сферата на авиацията, сигурността и дигиталната трансформация Leonardo се ангажира с амбициозните инициативи „Чисто небе“ и дефиницията на партньорската програма за чиста авиация, пише в доклада на ЕК от Европейската кръгла маса за индустрията „Making the most of Europe’s climate leadership“.

По отношение на климатичните действия компанията играе водеща роля в различни специални инициативи в рамките на рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“; по-специално ангажирана към амбициозната програма Чисто небе (2008-2024), включваща множество промишлени, МСП и институционални участници от 27 държави, за обща инвестиция от 4 милиарда евро.
Водеща, за зелените регионални самолети и платформите за гражданска авиация, компанията си поставя редица климатични цели чрез управление на развитието на
ново поколение по-ефективни и екологосъобразни регионални самолети и тилтротори - самолети, които излитат като хеликоптери - с иновативна, модерна технология, насочена към намаляване на CO2 и NOx емисии с повече от 50% в сравнение с решенията, предлагани в момента на пазара.


Леонардо активно се ангажира с европейските политически и индустриални цели за въглероден неутралитет до 2050 година. По отношение на климатичните действия, авиационният сектор е сред индустриалните дейности, които трябва да се ангажират най-силно за постигане на неутралност на климата. Браншът също все по-сериозно признава, че този преход изисква не само публични, но и частни ангажименти, както и специални инвестиции.

 

авиация
климат
Leonardo
самолети
ЕК
Making the most of Europe’s climate leadership
По статията работи:

Рая Лечева