НАЧАЛО » финанси

Производствената инфлация в ЕС през март е нараснала с 1.1 процента и с 0.5 на сто в еврозоната

На годишна база, спрямо март 2020 година, производствените цени в ЕС-27 са скочили с 4.5 процента, а в еврозоната са скочили с 4.3 на сто

fb
3E news
fb
05-05-2021 01:05:21
fb

Производствените цени или т. нар. производствена инфлация в еврозоната (PPI индекс) са се увеличили с 1.1% в сравнение с предходния месец, когато са нараснали с 0.5%, показват данните на „Евростат“. В годишно изражение цените през предходния месец са се повишили с 4.3%.

В ЕС-27 цените на производителите са нараснали с 1.2% през март, след като през февруари са се увеличили с 0.6%. На годишна база цените са нараснали с 4.5 на сто спрямо март 2020 година.

За България „Евростат“ отчита месечен ръст от 1.0% и на годишна база нарастване с 3.4 на сто. И двата показателя са под средните за ЕС-27.

Вижте още: Производствената инфлация нараства и през март

Месечно сравнение

Цените на производителите в индустрията в еврозоната през март 2021 г. в сравнение с февруари 2021 г. са се увеличили с 2.0% в енергийния сектор, с 1.3% за междинните стоки, с 0.8% за нетрайните потребителски стоки, с 0.3% за капиталови стоки и с 0.2% за трайни потребителски стоки. Цените в цялата промишленост без енергетиката са се увеличили с 0.9%.

В ЕС-27 цените на индустриалните производители са се увеличили с 1.9% в енергийния сектор, с 1.5% за междинните стоки, с 0.8% за нетрайните потребителски стоки, с 0.3% за капиталовите стоки и с 0.2% за трайните потребителски стоки. Цените в цялата промишленост без енергетиката са се увеличили с 0,9%.

Най-високият месечен ръст на цените на индустриалните производители е регистриран в Ирландия (7.9%), Испания (2.5%) и Португалия (2.3%). Намаление на цените се наблюдава само в Естония (-1,6%).

Годишно сравнение

Цените на производителите в индустрията в еврозоната през март 2021 г. в сравнение с март 2020 г. са се увеличили с 10.3% в енергийния сектор, с 4.4% за междинните стоки, с 1.4% за трайните потребителски стоки, с 1.1% за капиталовите стоки и с 0.4% за нетрайни потребителски стоки. Цените в цялата промишленост без енергетиката са се увеличили с 2.3%.

В ЕС-27 цените на индустриалните производители са се увеличили с 10.9% в енергийния сектор, с 4.6% за междинните стоки, с 1.6% за трайните потребителски стоки, с 1.1% за капиталовите стоки и с 0.4% за нетрайните потребителски стоки. Цените в цялата индустрия, с изключение на енергетиката, са се увеличили с 2.5%.

В годишно изражение най-високите увеличения на цените на индустриалните производители са регистрирани в Ирландия (+21.2%), Дания (+10.4%) и Белгия (+9.3%), докато единствените намаления се наблюдават в Кипър (-3.0%) и Словакия (-0.6% ).

производствени цени
март 2021
месечно сравнение
годишно сравнение
Евростат
По статията работи:

3E news