ЧЕЗ Разпределение България обявява търг за продажба на употребявани автомобили

Срок за подаване на документи - до 16.00 часа на 06.03.2015 г.

На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Решение по т. 5 от Протокол № 245/02.12.2014 г. на Управителен съвет „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
     

                                     О Б Я В Я В А

На 09.03.2015 г. от 10.00 часа ще се проведе външен търг с оферти в затворен плик, за продажба на употребявани автомобили, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Първоначалната тръжна цена за всеки автомобил е определена в Приложение 1.

Оглед на продаваните автомобили, предмет на търга може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 06.03.2015 г.

Контактни лица за огледи:

 

Регион

Лице за контакт

Телефон

Благоевград

Веселинка Спандолиева

0882000617

Кюстендил

Кирил Сандев

0887798609

Перник

Първан Йорданов

0886188027

Видин

Люба Бенова

0884322849

Монтана

Людмил Гоцев

0882000622

Тетевен

Кънчо Кънчев

0882000621

Ловеч

Мартин Велев

0885200031

Плевен

Неделчо Еков

0888223204

Враца

Сийка Александрова

0882000614

Самоков,Ихтиман,Костенец

Димитър Домишляров

0882000625

София бул. Европа №2

Пламен Георгиев

0885732954

София ул. Цар Симеон №330

Добри Добрев

0887000703

София бул. Г.М. Димитров №14

Стоян Аврамов

0882000633

София ул. Адам Мицкевич № 2А

Георги Караушев

0887930861

София ул. Христо Матов №9

Георги Караушев

0887930861

София Област

Костадин Кръстев

0892277805

 

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от посочените за контакт лица до 06.03.2015 г., срещу представяне на платежно нареждане за преведена сума по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД,  IBAN  BG65CITI 9250 1005 0048 02  BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ. Със закупуването на тръжна документация, участника получава право на участие за повече от един автомобил.
Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330 до 06.03.2015 г.

Съдържание на Офертата:

- ценово предложение по образец (Приложение 1);
- бланка с данни на участника по образец (Приложение 2) и копие от лична карта за физически лица; За юридически лица – копие на удостоверение за актуална търговска регистрация от Агенция по вписвания или съответния окръжен съд по регистрация;
- платежни нареждания за внесен депозит за участие в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена на автомобил;
- платежни нареждания за внесена сума (24 лева с ДДС) по закупуване на тръжна документация;
- молба свободен текст за продължаване на депозита в частично плащане по основната цена – при спечелване;
- молба свободен текст за връщане на внесен депозит за участие в търг (с посочена банкова сметка) – загубили;

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на моторно превозно средство се внася в:

IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT     CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 часа на 06.03.2015 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, приложили всички задължителни документи за допускане до участие в търга до 16.00 часа на 06.03.2015 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

В случаите когато един участник подава оферта за два или повече автомобила, то офертите за всеки автомобил се подават в отделни пликове.

Всяко ценово предложение, поставено в незапечатан плик, или което не отговаря на изискванията на продавача - се обявява за нередовно.

При предложена еднаква най-висока цена от двама или повече участници, комисията продължава търга чрез явно наддаване между тях със стъпка 1% от началната цена, след уведомяването им в рамките на пет дни, след датата на търга.

Всички последващи разходи по прехвърляне на собствеността и пререгистрацията на автомобила са за сметка на спечелилия участник.


За допълнителна информация :  Димитър Тушинов, тел: 0892278059 ,e-mail: dimitar.tushinov@cez.bg

 

ПРИЛОЖЕНИЕ1

 

Списък с автомобили за продажба

Рег. №

Превозно средство по талон

Марка (модел)

Место-нахождение

Година на регистра-ция по талон

Пазарна стойност след закръгление, лева

Техническо състояние

Пробег, км / Моточасове

1

C0051HC

специален автомобил

УАЗ 469 Б

Пирдоп

1988

800

Бракуван,свалени номера,без скоростна кутия.

115874

2

C0168PC

лек автомобил

ПЕЖО 106 XN

Европа 2

1995

680

Незадоволително

135074

3

C0170PC

лек автомобил

ПЕЖО 106

Европа 2

1995

680

Незадоволително

59111

4

C0566BA

лек автомобил

РЕНО КЛИО

Симеон 330

2001

440

не е в движение

126000

5

C0754MH

лек автомобил

ПЕЖО 206

Европа 2

2002

1 700

 

151553

6

C1489HC

лек автомобил

ВАЗ 21043

Костенец

1995

500

незадоволително състояние

-

7

C1536HC

товарен автомобил

УАЗ 452

Самоков

1998

830

в много лошо състояние, не е в движение; няма километраж

-

8

C1585HC

лек автомобил

ШКОДА ФАВОРИТ

Ихтиман

1993

800

тавана е сплескан и предно стъкло е счупено, в движение

-

9

C1597HC

лек автомобил

ВАЗ 21043

Ихтиман

1998

500

в лошо състояние, но е в движение

-

10

C1606HC

лек автомобил

ШКОДА ФАВОРИТ

Самоков

1993

400

без предно стъкло, няма радиатор, за брак

220400

11

C1621HC

специален автомобил

РОБУР 2501

Европа 2

1989

1 300

не е в движение

-

12

C1873HT

лек автомобил

РЕНО КАНГО

Адам Мицкевич 2

2003

2200

 

 

13

C1961XK

лек автомобил

УАЗ 3909

Европа 2

2004

990

 

199426

14

C2231EP

колесар

3Р-ЕЛЕНА КА 5

Ловеч

1968

9600

95

480

15

C2256EP

полуремарке

ПРК ДОБРИЧ ПР 25

Плевен

1989

3040

Задоволително /за боядисване/;

-

16

C3052PX

товарен автомобил

УАЗ 390906

Европа 2

1998

1 160

Незадоволително

72072

17

C3340HC

лек автомобил

ВАЗ 21043

Ботевград

1993

500

Лошо състояние.

21136

18

C3368HC

лек автомобил

УАЗ 469

Правец

1975

790

Бракуван,свалени номера,лошо състояние.

-

19

C3405HC

товарен автомобил

АВИА А 31

Ботевград

1986

1 230

Лошо състояние.

22713

20

C3419HC

лек автомобил

УАЗ 469 Б

Европа 2

1979

790

Незадоволително

59054

21

C3541MX

лек автомобил

ВОЛВО В 70

Европа 2

2003

3 400

Задоволително, теч на масло

161741

22

C3632HM

лек автомобил

УАЗ 31512

Европа 2

1993

750

негоден

41214

23

C3644HM

лек автомобил

ВАЗ 2121"НИВА-221"

Пирдоп

1989

890

Много лошо състояние.

-

24

C3648HM

специален автомобил/авто-стълба

ИФА Н 6

Европа 2

1988

2 900

не е в движение

-

25

C4101BP

лек автомобил

ДЕУ ЕСПЕРО

Благоевград

1998

500

не е в движение, много амортизирано

308628

Рег. №

Превозно средство по талон

Марка (модел)

Место-нахождение

Година на регистра-ция по талон

Пазарна стойност след закръгление, лева

Техническо състояние

Пробег, км / Моточасове

26

C4104BP

лек автомобил

ДЕУ ДАМАС

Европа 2

1998

370

Спрян от движение, негоден

101380

27

C4150MC

лек автомобил

РЕНО КАНГО

Европа 2

2003

1 800

Незадоволително/свален двигател

86946

28

C4164MC

лек автомобил

РЕНО КАНГО

Европа 2

2003

1 800

Незадоволително

149354

29

C4181MC

лек автомобил

РЕНО КАНГО

Европа 2

2003

2 200

 

147132

30

C4314HM

лек автомобил

УАЗ 2206

Европа 2

1998

600

негоден, лошо състояние

210119

31

C4381BA

лек автомобил

РЕНО КАНГО

Европа 2

2001

1 800

Незадоволително

130458

32

C5372EP

колесар

РЕМАРКЕ

Ловеч

1981

800

колесара е към СА3281МТ

-

33

C5917MC

товарен автомобил/фургон

СИТРОЕН БЕРЛИНГО ФГ

Европа 2

2003

1 800

Задоволително

79306

34

C5918MA

лек автомобил

УАЗ 3153-013

Европа 2

2001

1 200

 

149775

35

C5924MC

товарен автомобил

СИТРОЕН БЕРЛИНГО

Европа 2

2003

1 800

Задоволително

135118

36

C5957PX

лек автомобил

ШКОДА ФЕЛИЦИЯ

Европа 2

2001

1 200

Задоволително

173716

37

     

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари