НАЧАЛО » технологии

SAP повишава прогнозата си за цялата 2017 г.

fb
3E news
fb
20-10-2017 03:54:00
fb

SAP бележи сериозни резултати в региона Европа, Близкия Изток и Африка, като приходите от облачни услуги и софтуер са се увеличили с 8% (МСФО) и с 9% (извън МСФО в постоянна валута), съобщават от компанията. Приходите от облачни абонаменти и поддръжка са нараснали с 42% (МСФО) и с 46% (извън МСФО в постоянна валута), бележейки особено силно тримесечие в Германия  и Испания. SAP бележи двуцифрен ръст в приходите от софтуер в Германия, Русия и района на Близкия Изток и Северна Африка.  

Компанията отчита стабилен ръст в региона на Северна и Южна Америка, независимо от природните бедствия, които засегнаха както САЩ, така и Мексико. Приходите от облачни услуги и софтуер са се увеличили с 2% (МСФО) и със 7% (извън МСФО в постоянна валута).
Приходите от облачни абонаменти и поддръжка са се увеличили с 13% (МСФО) и с 19% (извън МСФО в постоянна валута). Най-добро представяне при облачните абонаменти и поддръжка има Бразилия, а САЩ отбелязват силно тримесечие по отношение на приходите от софтуер.
 
В Азиатско-Тихооокенския регион и Япония SAP регистрира забележително представяне по отношение както на приходите от облачни услуги и софтуер, така и от облачни абонаменти и поддръжка. Приходите от облачни услуги и софтуер са се увеличили с 2% (МСФО) и с 9% (извън МСФО в постоянна валута). Приходите от облачни абонаменти и поддръжка са нараснали с 30% (МСФО) и с 37% (извън МСФО в постоянна валута).Най-добро представяне при приходите от облачните абонаменти и поддръжка бележат Япония и Австралия. При приходите от софтуер Австралия бележи трицифрен ръст, а в Китай стойността на ръста е двуцифрена.  

SAP повишава прогнозата за цялата 2017:

Въз основа на непрекъснатото сериозно развитие на облачния си бизнес, SAP не променя очакванията си годишните приходи от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО за 2017 г. да бъдат в диапазона 3.8 – 4.0 млрд. евро в постоянна валута (2016: 2.99 млрд. евро).
Поради увеличаващата се употреба на S/4HANA и дигиталната бизнес платформа на SAP,  компанията вече очаква годишните приходи от софтуер и облачни решения извън МСФО за 2017 г. да нараснат със  7.0% – 8.5% в постоянна валута (2016: 18.43 млрд. евро). Предишната долна граница бе 6.5%.
Компанията вече очаква годишните приходи извън МСФО за 2017 г. да бъдат в рамките на 23.4 – 23.8 млрд. евро в постоянна валута (2016: 22.07 млрд. евро). Предишният диапазон бе 23.3 – 23.7 млрд. евро в постоянна валута.
Компанията вече очаква годишната оперативна печалба извън МСФО за 2017 г. да бъде в рамките на 6.85 – 7.0 млрд. евро в постоянна валута (2016: 6.63 млрд. евро). Предишната долна граница бе 6.8 млрд. евро.

Докато за цялата 2017 година бизнес прогнозите на компанията са в постоянни валути, докладваните стойности в действителна валута се очаква да бъдат повлияни от колебанията на валутните курсове. Ако обменният курс се запази на средното ниво от септември 2017 г. за остатъка от годината, компанията очаква ръста на приходите от облачни услуги и софтуер извън МСФО, както и темпа на растеж на оперативната печалба извън МСФО, да получат валутна изгода в рамките на -5 до -8 процентни пункта за четвъртото тримесечие на 2017 година (-1 до -3 процентни пункта за цялата 2017 г.).

Очакванията на компанията вече са за по-ниски от предходно планираните ефективни данъчни ставки (МСФО и извън МСФО) за цялата 2017. Предишните прогнози за тези ставки бяха за 26.0% до 27.0% (2016: 25.3%) според МСФО и 27.0% до 28.0% (2016: 26.8%) извън МСФО. Понижението на ставките в сравнение с предходните прогнози се дължи основно на еднократните данъчни преференции, свързани с вътрешнокорпоративно прехвърляне на права върху интелектуална собственост, което се очаква да се извърши през четвъртото тримесечие. След като оценката на въздействието на тази операция може да бъде определена, компанията ще актуализира своите прогнози за ефективните данъчни ставки.

 „SAP израсна от световна система за управление на данни на принципа System of record до платформа за дигитална революция. Начело със S/4HANA, ние предоставяме интелигентни бизнес приложения, изградени върху най-богатата архитектура от данни, съществувала някога. Наблюдаваме ръст във всички направления на бизнеса, затова отново завишаваме очакванията си по отношение на резултатите за цялата година“, заяви  Бил МакДърмот, главен изпълнителен директор на компанията.

„Изключително удовлетворен съм от факта, че годишните ни приходи от софтуер продължават да са с отлични показатели и че основният приход от акции извън МСФО в постоянна валута е с двуцифрен ръст. Сега очакваме сериозни приходи от акции извън МСФО за цялата година. Нашата работа, портфолиото и планираните нови продукти и услуги ми дават увереност, че ще постигнем нашите средносрочни цели“, коментира Лука Мучич, главен финансов директор.

БИЗНЕС АКЦЕНТИ

Финансови акценти за Q3 2017 г.
Бързото нарастване на приходите на SAP в облака продължава и през третото тримесечие. Новите облачни заявки нарастват с 14% (19% в постоянна валута) през Q3, достигайки 302 млн. евро. Приходите от облачни абонаменти и поддръжка (МСФО) нарастват с 22% на годишна база до 937 млн. евро или с 22% на годишна база (27% в постоянна валута) до 938 млн. евро. Приходите от софтуер (МСФО и извън МСФО) са 1,03 млрд. евро, като се задържат стабилни на годишна база (с увеличение от 3% в постоянна валута). Новите облачни и софтуерни заявки за лицензи са се увеличили с 15% на годишна база през третото тримесечие. Приходът от облачни услуги и софтуер (МСФО и извън МСФО) е 4,66 млрд. евро, като бележи ръст от 5% (8% в постоянна валута).  Очакваният годишен приход на SAP или сборът от приходи от облачни абонаменти и поддръжка, както и от софтуерна поддръжка, е 65% от общия годишен приход, което представлява увеличение с 1 процентен пункт на годишна база.

Оперативната печалба (МСФО) е нараснала с 19% до 1,3 млрд. евро. Оперативната печалба извън МСФО се задържа стабилна на 1,64 млрд. евро (с 4% нагоре в постоянна валута). Основните приходи на акция (МСФО) са се увеличили с 35% до 0.82 евро. Основните приходи на акция извън МСФО са се увеличили с 10% до 1,01 евро.

Оперативният паричен поток за първите девет месеца е 4,13 млрд. евро, което е увеличение с 14% на годишна база. Свободният паричен поток се е увеличил със 7% на годишна база до 3,16 млрд. евро. В края на тримесечието нетният дълг възлиза на 1.71 млрд. евро, което е подобрение с 2 млрд. евро на годишна база. Устойчивият ръст и генерирането на финансови средства от страна на SAP осигуряват значителна гъвкавост

по отношение на разпределянето на капитала, насочено към повишаване стойността за акционерите. В съответствие с обявеното от компанията през второто тримесечие, SAP извършва обратно изкупуване на акции на обща стойност 500 млн. евро. Към края на третото тримесечие дружеството е изкупило обратно 288 млн. евро.

SAP S/4HANA
С помощта на S/4HANA клиентите могат значително да опростят своята IT среда, да управляват бизнеса си в реално време, както и да адаптират своя бизнес модел към  дигиталната икономика - както в облака, така и при внедряване на място. S/4HANA е внедрена при над 6900 клиента, което представлява увеличение с близо 70% на годишна база. През третото тримесечие около 600 клиенти са подписали договори, от които над 40% са напълно нови. S/4HANA продължава да се внедрява от световни компании с най-прогресивно мислене, включително Shell и China International Marine Containers.

SAP Leonardo
SAP Leonardo обединява същинските процеси и отрасловата експертиза, съвременната методология за креативност (design thinking) и най-новите софтуерни възможности като Интернет на нещата, Big Data, машинно самообучение, анализи и блокчейн. SAP Leonardo успява да организира всички тези възможности, създавайки напълно нови начини за работа и нови бизнес модели. Hanon Systems (Корея) и Citco Technology Management (САЩ) са само част от големия брой компании, внедрили SAP Leonardo решенията през третото тримесечие, за да предефинират своя бизнес и да се превърнат в интелигентни предприятия.

Управление на HR
С помощта на SuccessFactors и Fieldglass SAP осигурява цялостно управление на човешки ресурси както за служители на постоянни договори, така и за такива с временна заетост в повече от 84 държави и на над 42 езика. SuccessFactors Employee Central, която е в основата на УЧК предложенията на компанията, има надт 2000 клиенти в края на третото тримесечие. SAP SuccessFactors бе обявен за лидер във "Forrester Wave™:Системи за управление на човешките ресурси", Q3 2017 на Forrester Research Inc. La Liga (испанската футболна лига) и Bancolombia, най-голямата търговска банка в Колумбия, избраха решенията на SAP за управление на човешките ресурси през третото тримесечие, за да осигуряват унифицирани и висококачествени възможности при работа със служителите си.  

Портфолиото Customer Engagement and Commerce
Следващото поколение решения за ангажиране на клиентите на SAP дават възможност на компаниите да управляват фронт офиса си в пълния спектър от маркетинг до продажби и услуги – безпроблемно и в реално време. Бизнесите получават единна представа за клиентите си – независимо дали се занимават със социални дейности, търговия на дребно или електронна търговия. Customer Engagement and Commerce решенията на SAP обслужват както B2C, така и B2B компании от различни индустрии, включително в търговията на дребно, телекомуникациите, финансовите услуги, производството и публичния сектор. Customer Engagement and Commerce решенията на SAP отново реализират впечатляващ двуцифрен ръст на новите облачни абонаменти и на приходите от софтуер.

През септември SAP обяви, че ще придобие Gigya. Това ще разшири решенията на SAP в този сегмент, давайки възможност на компаниите да управляват по-добре профилите на клиентите си, предпочитанията и участието им в маркетингови активации, с контрол върху данните през цялото време.  
 
Бизнес мрежите
Всяко едно от решенията за бизнес мрежата на SAP предоставя богата, отворена глобална платформа, която свързва широка екосистема от клиенти, доставчици, партньори и разработчици, които осигуряват непрекъснато увеличаващо се съдържание и иновации. В Ariba Network около 3 милиона компании в над 180 държави си сътрудничат и търгуват със стоки и услуги на стойност 1 трилион щатски долара годишно.

Близо 50 милиона крайни потребители са обработвали безпроблемно свои пътувания и разходи с Concur, а с платформата на SAP Fieldglass клиенти са управлявали над 3,9 милиона служители, наети на проектна база в над 180 държави. Общо приходите от бизнес мрежата на SAP са се увеличили с 19% през третото тримесечие до 578 милиона евро в постоянна валута.

SAP
прогноза
финансово състояние
технологии
По статията работи:

Галина Александрова