НАЧАЛО » технологии

10 милиарда евро за подкрепа на кръговата икономика в ЕС

fb
3E news
fb
18-07-2019 01:40:00
fb


Най-големите национални банки и финансови институции на ЕС и Европейската инвестиционна банка стартират инициатива за 10 милиарда евро за ускоряване на прехода към устойчива и кръгова икономика.

Пет европейски национални банки и финансови институции и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) стартираха днес в Люксембург Съвместната инициатива за кръгова икономика в подкрепа на разработването и изпълнението на проекти и програми за кръгова икономика в Европейския съюз (ЕС). Това водещо партньорство ще има за цел да реализира подкрепа за инвестиции в рамките на минимум 10 млрд. Евро през следващите пет години (2019 - 2023 г.). Целта е да се елиминират отпадъците, да се увеличи ефективността на ресурсите и да се насърчат иновациите чрез подкрепа на проекти за кръгови решения във всички сектори на икономиката.

Петте промоционални банки и институции са:

    Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK - Полша)
    Groupe Caisse des Dépôts (CDC - Франция), включително Bpifrance
    Cassa Depositi e Prestiti (CDP - Италия)
    Instituto de Crédito Oficial (ICO - Испания)
    Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW - Германия)

Шестте партньорски институции ще обединят своя опит и финансов капацитет, за да подкрепят по-добре реализирането на жизнеспособни кръгови проекти и програмни подходи. Съвместната инициатива за кръгова икономика (JICE) ще предоставя заеми, капиталови инвестиции или гаранции за допустими проекти и ще развива иновативни структури за финансиране на публична и частна инфраструктура в общини, частни предприятия с различен размер, както и за научноизследователски и иновационни проекти. JICE се основава на текущите инициативи на Европейската комисия за изграждане на знания чрез специализирани работни групи и разработване на схеми за финансиране.

Съвместната инициатива ще се съсредоточи основно върху инвестициите в държавите-членки на ЕС, които ще спомогнат за ускоряване на прехода към кръгова икономика. Тя ще бъде насочена към всички етапи на веригата на стойността и жизнения цикъл на продуктите и услугите:

- Кръговото проектиране и производство: прилагане на стратегии за намаляване и рециклиране на отпадъците при източника, преди комерсиализацията;
 - Кръгова употреба и удължаване на живота: дава възможност за повторна употреба, ремонт, пренасочване, преустройство или повторно производство на продукти в етапа на използване;
 - Възстановяване на оборотната стойност: възстановяване на материали и други ресурси от отпадъци, оползотворяване на отпадъчна топлина и / или повторно използване на пречистените отпадъчни води
  - Кръгова подкрепа: улесняване на кръговите стратегии във всички фази на жизнения цикъл, например чрез внедряване на ключови ИКТ технологии, дигитализация и услуги, поддържащи кръгови бизнес модели и вериги за създаване на стойност.

„Борбата с глобалното затопляне и екологичните кризи е най-неотложното предизвикателство на нашето време. Укрепването на кръговата икономика е един от най-мощните инструменти в нашия арсенал. Това не само ще спомогне за постигането на целите на Парижкото споразумение, но и ще донесе огромни ползи за икономиката и обществото. Със Съвместната инициатива за кръгова икономика ние увеличаваме амбицията си и обединяваме усилията си с нашите колеги, за да спрем прилива на отпадъците ", заяви Президентът на ЕИБ д-р Вернер Хойер.

„В БГК сме убедени, че устойчивото развитие с кръгова икономика е израз на отговорност за бъдещите поколения. Радваме се, че заедно с нашите партньори разработваме такива важни решения, които ще подкрепят иновативни, щадящи околната среда инвестиции в Европейския съюз. Подходът е в съответствие с Пътната карта на правителството на Полша за кръгова икономика, основана на Стратегията на ЕС за кръгова икономика. Пътната карта подчертава 4 приоритета: подкрепа на иновациите, създаване на европейски пазар за рециклирани материали, гарантиране на висококачествени рециклирани материали, развитие на сектора на услугите. ", каза Председателят на Управителния съвет на БГК Беата Дашинска-Музичка.

Според изпълнителния директор на CDC Ерик Ломбард: „С тази съвместна инициатива, Caisse des Dépôts Group има за цел да подкрепи по-нататъшни циркулярни проекти във Франция и заедно с нашите европейски партньори, за да подчертае пълния потенциал на кръговата икономика за постигане на устойчив растеж, като същевременно създава нови икономически възможности за нашите територии ".

„Бизнес планът 2019-21 CDP за първи път има за цел да интегрира устойчивостта в нашите стратегически решения. CDP се ангажира да насърчи промяна в парадигмата към по-устойчив и приобщаващ модел на развитие в Италия с акцент върху местните общности. Това европейско партньорство отново показва колко е важна ролята на националните институции за насърчаване (НИП) за постигане на адекватно устойчиво развитие и развитие на европейско равнище “, коментира главният изпълнителен директор на CDP Фабрицио Палермо.

„ICO има за цел да насърчи приобщаващия икономически растеж и да премине към по-устойчиво развитие. Подкрепата за алтернативи, като например кръговата икономика, е в пълно съответствие с ЦУР и с публичните политики, обхванати в международен план в Програмата до 2030 г., включително Плана за действие на ЕС за устойчиво финансиране и Националната агенция за промяна“, допълни председателят на ICO Хосе Карлос Гарсия де Кеведо.

БЛС
становище
здравна реформа
осигурителни фондове
НЗОК
конкуренция
По статията работи:

Галина Александрова