НАЧАЛО » технологии

Шистов газ - отговор на предизвикателството с водата

fb
3E news
fb
14-01-2014 12:00:00
fb

Rigzone

Според Йохан Пфайфър, вицепрезидент на FMC Technologies Inc. (компания за наземно оборудане на сондажите) рециклирането на водата предлага огромна възможност за компании, които предоставят съоръжения и услуги на шистовата индустрия. И възможностите, според Пфайфър, извън САЩ са по-големи в страни, в които стойността на рециклирането на водата е висока в резултат на географски или регулараторен натиск.

„Операторите в Северна Америка се опитват да получат максимален добив от всеки отделен сондаж. За да постигнат това, те използват все по-сложни методи на сондиране, които се предлагат от сервизните компании. Не е необичайно да се видят сондажни площадки, на които операторите са направили повече от 20 сондажа, където може да се извърши фракинг на поне дузина от различните фази на дълбочина във всеки сондаж.

Това според Pfeiffer прави сондажите много по-сложни „Ако вземем под внимание всички точки досега, може да се разбере, че на сондажните площадки се извършват все повече и все по сложни сервизни дейности," отбеляза той."Все повече сондажи, все по-сложни операции" Pfeiffer посочи, че екологичният отпечатък "не е само действителният физически отпечатък на сондажната площадка", но включва и количеството вода, консумирана по време на операцията, колко природен газ се освобождава в атмосферата, и други фактори като това колко камиона ще са нужни на операторите за придвижване на водата до и от сондажната площадка. "Това е пълният отпечатък и намаляването му е от значение," каза Пфайфър.

Сондажната площадка в източната част на Британска Колумбия, Nexen-Inpex, e много голяма и на нея се извършват редица операции едновременно. Този подход не може да бъде копиран в САЩ или още по-малко в Европа, казва Pfeiffer, където големинатае по-малка.Управлението на водите е от ключово значение за новите подходи и новите технологии.

Много от сервизните компании са се концентрирали върху управлението на частта от хидрофракинг с "високо налягане" - водовземане, смесване с пясък и химикали и инжектирането в сондажа. Други компании като FMC се занимават с процесите на "ниско налягане", като обратният поток - течността, която излиза обратно на повърхността след процеса на фракинг. Тя съдържа освен вода и пясък, глина, химически примеси и метали, които трябва да бъдат третирани по най-приемлив за екологията начин.

„Там където сме особено активни, е именно при рециклирането на отпадните води, където виждам огромна възможност", твърди Pfeiffer. Още повече, че осигуряването на значителни количества вода може да бъде изключително скъпо упражнение. Поради различните геоложки структури в различните басейни, разходите по рециклирането на значителни количества отпадни води варира между най-малко $2.50 за барел и достига $10 за барел в Северна Америка. „Когато погледнем към геологията на други басейни в света, е много вероятно тези разходи да бъдат два пъти по-високи.

Цената на водата по света е много по-висока от тази в САЩ, така че задачата за намаляване на разходите по рециклирането е изключително спешна особено в последно време, и особено за страни, които искат да постигнат резултати като в САЩ," казва Pfeiffer.

„Ние вярваме, че рано или късно ще има задължителна регулация. Вярваме, че нашият бизнес ще бъде все по-регулиран... или по количествата вода, които можем да вземем или за да бъдем принудени да рециклираме водата." Процесите на фракинг в действителност може да изразходват много по-малко вода отколкото се използват в голф игрищата, продължава Pfeiffer, "но това няма значение, тъй като става дума за възприятия".

„Така че ако трябва да имаме магическо число, то това трябва да бъда - да рециклираме вода на цена под $2 за барел, което е печелившата формула". Той смята, че бизнес възможността е огромна, ако се има предвид, че редица оператори плащат до $10 за барел.

Един от проблемите пред третирането на отпадните води от фракинг е отделянето на пясъка, тъй като значителните количества пясък на практика разрушават оборудването при високи скорости на работа. Така, че целта е пясъкът да се отделя на по-ранен етап, преди да влезе в скъпите съоръжения.

Компанията също се стреми да разреши проблемите с разделянето на сухия газ от остатъчните течности в газовия поток, който се генерира при фракинга. „Операторите имат огромна полза от отделянето на сухия газ от течностите в газовия поток. Има технологии, които се прилагат в дълбоководното сондиране, но до този момент не се прилагат при фракинга" - твърди Pfeiffer.

Предоставено от Център за изследвания на Балканския и черноморския регион

шистов газ
вода
сондажи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева