НАЧАЛО » технологии

Централен депозитар влезе в елитния клуб на европейските депозитари

Институцията изпълни изискванията на най-сериозния Регламент на ЕС и придоби лиценз да осъществява дейност в държавите членки на Съюза пряко или чрез връзки с други депозитари

fb
3E news
fb
19-09-2018 10:51:00
fb

Централен депозитар придоби лиценз да осъществява дейност в държавите членки на ЕС пряко или чрез връзки с други депозитари. Това стана с издаването на лиценз от Комисия за финансов надзор, който удостовери, че Депозитарят покрива напълно Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на Директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012.

Така българската институция става петата в Съюза, която вече притежава такъв лиценз наред с депозитарите в Австрия (OeKB), Дания (VP Securities), Латвия – за всички Балтийски страни (NASDAQ) и Португалия (Interbolsa) по данни на Европейската асоциация на централните депозитари на ценни книжа (ECSDA): https://ecsda.eu/archives/6540 .

„Влизането ни сред елита на депозитарите в ЕС означава престиж и признание за България и капиталовия ни пазар, потвърждава, че Централен депозитар прилага водещите европейски практики в областта, и разпознава по най-добър начин високия професионализъм на екипа ни. Признателни сме за експертната подкрепа на колегите и ръководството на управление „Надзор на инвестиционната дейност“ към Комисията, с които заедно постигнахме тази стратегическа цел в името на страната ни.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

Лицензирането на Централен депозитар е част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България. Тя се фокусира върху вътрешния потенциал, базиран на органичния растеж и разработването на широка гама от услуги за привличането на международни инвеститори на пазара в страната ни. Целта е да се гарантира, че участниците на пазара не трябва да търсят чуждестранни доставчици на пост-трейдинг услуги, тъй като предлаганите в България решения са привлекателни за международни инвеститори, действащи на местния финансов пазар.

За Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г.

Сред целите на Регламента за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа са:

- хармонизирани изисквания за дейността на централните депозитари на ценни книжа; по-кратки периоди на сетълмент;

- мерки за дисциплина при сетълмента (задължителни парични санкции и "buy-in" процедури при неуспешен сетълмент);

- задължение за дематериализиране на повечето ценни книжа;

- строги правила за надзор и обслужване от страна на централните депозитари на ценни книжа;

- стриктни права за достъп до услугите на централните депозитари;

- повишени изисквания за пруденциален надзор и спазване на бизнес правила от централните депозитари и на други институции, предоставящи банкови услуги, които спомагат за сетълмента на ценни книжа.

Централен депозитар АД е единствената организация в България, която осъществява сетълмент на безналични корпоративни ценни книжа. Акционери на депозитаря са Министерство на финансите, големите търговски банки и инвестиционните посредници в България, участващи активно на пазара за ценни книжа. Повече информация за Централен депозитар можете да намерите на: www.csd-bg.bg


Повече информация за Регламент (ЕС) № 909/2014 на: https://www.esma.europa.eu/regulation/post-trading/settlement

Централен депозитар
лиценз
осъществяване на дейност в държавите членки на ЕС
Комисия за финансов надзор
капиталов пазар
Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България
По статията работи:

Галина Александрова