НАЧАЛО » технологии

Рециклирането е част от„кръговата икономика”, но и част от ежедневието ни

България е в началато на своя път с изграждане на регионални системи за депониране на отпадъците, през които Европа отдавна е преминала

fb
3E news
fb
08-08-2014 03:36:00
fb

Рециклирането е важно, защото отпадъчните материли, които изхвърляме се превръщат отново в ресурс и може отново да ги използваме, разказа Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на „Екопак” по Bulgaria on Air. В противен случай те ще бъдат изхвърляни на сметищата,  а периодът на разпад за някои от тях е стотици години. Така ще избегнем една от най-сериозните заплахи за човечеството – да бъдем заринати от отпадъци.

Затова правилното им събиране и използване е особено важно.

Европа е един от лидерите по прилагането на нови подходи по управление на отпадъците. Работи се вече по намаляване обема на самата опаковка с около 30-40%, използват се материали на биологична и на царевична основа, където перодът на разпад вместо 100 години е десет месеца, коментира Бургуджиев. Използват се материали, които не изисква много енергия или пък много труд, за да бъдат рециклирани. Естествено оскъпяването на тези опаковки с царевична основа например и продуктите се движи между 3-5 пъти. В много страни вече в продуктте се вкарва до 60% рециклируем материал вместо 5% както беше досега. Има технологии, с които това става възможно. Но това е пътя, обясни Бургуджиев.

Какво се случва у нас?

От събирането на боклука до рециклирането през такса смет

Общините сключват договори с организации по оползотворяване на различни видове отпадъци, които организират процеса по събира и сепариране на отпадъците. От рециклираните материали има огромна полза, защото от тях се получават нови продукти. Голяма част от пластмасовите изделия се правят от петрол, тпй е скъпа суровина, която все по-трудно се добива.

В случая с разделното събиране е много важно разделно да се събират хартията, пластмасата и стъклото, които могат да се използват повторно. Така ще намалее битовия отпадък. Затова гражданите трябва да се стимулират и да плащат по-ниска такса смет.

В момента гражданите плащат такса смет на база данъчна оценка на имота, което е много несправедлив метод. Затова от две години се говори за промяна на методиката. Според нея се очертаха три варината за опередляне на таксата- на база количество отпадъци в дома, на база обема на контейнерите, които ще се използват от гражданите (да се плаща на контейнер или брой вдигане), и на база колко услуги извършва дадена фирма за обработка на вашите отпадъци. Нито един метод не е много лесен, изисква инвестиции от общини, означава и поскъпване за гражданите. Но това трябва да се случи, коментира Бургуджиев.  Естествено хората трябва да знаят защо и какво точно плащат. Необходимо е да се намери баланса между бизнеса и гражданите и двете страни трябва да са убедени, че плащат това, което генерират. В момента бизнесът плаща незаслужено много пари, а гражданите малко. При всички случаи гражданинът ще започне да плаща повече.

За съжаление българинът не се е научил да събира разделно, има модерни млади хора, които започват да го правят, но други въобще не го и мислят. Хората ще разберат, че има значение да събират отпадъците разделно единствено по джоба си като плащат по-ниска такса смет.

В страната в момента се образуват 330 000 тона отпадъци от опаковки, от тях се рециклират 140 000 тона или това са около 50-55%. В една Австрия има три пъти повече отпадъци, но и три пъти по-големи са цифрите по отношение на рециклирането, обясни Бургуджиев

Модерните сметища- регионалните депа- опитът на Стара Загора

Създаването на регионалните системи за управление на отпадъците е нещо много важно, България трябваше да е построила вече 52 регионални депа, за съжаление сме доста назад. ЕС забрани използването на градските сметища и те трябва да бъдат затворени и рекултивирани. На прав път сме. Но регионалното депо няма да работи безплатно, някой трябва да плаща за дейностите, които се извършват там, тази дейност гражданите ще я плащат и тази дейност не е евтина, категоричен е Тодор Бургуджиев.

 Регионална система за управление на отпадъците в Стара Загора, на която бившият министър на околната среда и водите Станислав Анастасов направи първа копка преди седмица се финансира по програма „Околна среда” и струва 52 млн. лева. Бенефициент е община Стара Загора и още 12 общини от областта. Проектът премина през редица съдебни спорове срещу Оценката за въздействието върху околната среда и Подробният устройствен план на няколко инсстанции, но в крайна сметка общината спечели делата. Всички тези перипетии означават обаче, че общината не е информирала достатъчно гражданите за ползите от тази система или не ги е убедила добре.

Тази система е необходима, защото последните години плащахме отчисления заради липсата на депо, каза кметът на Стара Загора Живко Тодоров. Колкото повече бавим изграждането му толкова повече ще плащат гражданите, може да стартира наказателна процедура за това че няма такива депа. „Виждате теренът е достатъчно далеч от населените места, многократно сме провеждали срещи с гражданите и те няма от какво да се притесняват, технологията за строителство и за третиране на отпадъците не е опасна. Проектът е одобрен от всички институции, допълни Тодоров.

Общината мисли да изгражда и завод за боклук

Работим по проект за закриване на старото сметище на Мандра баир, напрактика ще решим проблем не само на Стара Загора, но и на цялата област. Мислим за изграждането на завод за боклук, който да удължи живота на депото и да направим пълен цикъл на управлението на отпадъците, каза кметът. Регионалната система включва регионално депо за неопасни отпадъци, общински център за рециклиране, инсталация за сепариране и закрито компостиране. Дейностите по изграждането трябва да приключат до месец юли 2015 година, а сегашното градско сметище ще бъде ликвидирано.

Тази регионална система е не просто първа стъпка за подобряване на екологичното състояние на общините и намаляване на замърсяването, тя освен всичко друго ще подобри услугите за транспортиране, обезвреждане на битовите отпадъци, коментира екоминистърът Станислав Анастасов. Той смени на поста Искра Михайлова, която стана евродепутат от ДПС и зае поста председател на комисията по регионална политика в ЕП. Това е един скок към ресурсноефективната икономика, трябва да спрем да говорим за отпадъците като боклук и да започнем да ги приравняваме към ресурсите. Гражданите вече ще знаят, че ще се транспортира, рециклира  разделно, което ще даде много голям стимул да бъдат въвлечени в този процес, уверен е Анастасов. Решението е в рециклирането на отпадъците, а не в депонирането, ще говорим за ресурсоефективна икономика, дори за кръгова икономика, в която няма да хвърляме отпадъци, а ще рециклираме. Ще се намалят разходите за третиране на отпадъци. Това означава повече пари в джоба на гражданите, защото няма да плащат по-висока такса смет и означава по-малко пари, които хвърляме за смет. Надявам се това съоръжение да успее да се реализира до една година и община Стара Загора да бъде един от пионерите в ресурсоефективната икономика, завърши бившият екоминистърът.

боклук
Тодор Бургуджиев
Екопак
такса смет
рециклиране
кръгова икономика
регионална система за управление на отпадъците
Стара Загора
депо
По статията работи: