НАЧАЛО » технологии

До 2020 г. всеки втори българин ще може да сърфира в интернет със скорост над 100 Mb/s

В Националния план за широколентова инфраструктура е записано, че в страната ни ще има пълно покритие на интернет със скорост от поне 30 Mb/s бъде изця

fb
3E news
fb
25-06-2014 03:19:00
fb

Поне половината от населението у нас и голяма част от бизнеса трябва да имат достъп до интернет със скорост над 100 Mb/s през 2020 г. Това е записано в националния план за изграждане на широколентова инфраструктура в страната ни до 2020 г., който бе приет днес от правителството. Планът е изготвен като част от ангажиментите на България съгласно предварителните условия за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г. Основната му цел е да бъде стимулирано социално-икономическото развитие на страната чрез създаване на условия за българските граждани и бизнес за максимално възползване от възможностите на развиващите се електронни услуги на основата на широколентова инфраструктура за равен достъп от следващо поколение, със 100% покритие на територията, припомнят от пресслужбата на МС.

Дефинираните национални приоритети до 2020 г. включват осигуряване на възможност за равен достъп до високоскоростен и свръх-високоскоростен Интернет чрез развитие на широколентовата инфраструктура за постигане на пълно покритие на територията на страната със скорост за достъп по-висока от 30+ Mb/s, както и стимулиране на използването на услуги върху мрежи за широколентов достъп с цел най-малко 50% от домакинствата и 80% от бизнеса, да се абонират за широколентов интернет със скорост над 100 Mb/s.

С изпълнението на Националния план ще бъде осигурен достъп от следващо поколение с пълно покритие на територията на страната, развитие на фиксираните широколентови мрежи за постигане на 90% достъп със скорост над 100 Mb/s, възможност за оптична свързаност и широколентов достъп със скорост над 100 Mb/s най-малко на 50% от домакинствата в страната, възможност за оптична свързаност и широколентов достъп със скорост над 100 Mb/s на всички бизнес организации в страната, развитие на оптичната широколентова инфраструктура със скорост над 100 Mb/s, свързваща всички публични институции. Ще бъде осигурена възможност за пълно интегриране с европейските оптични инфраструктури. Очаква се делът на населението, което използва интернет и електронни услуги, да достигне 75%. Изпълнението на плана ще доведе също до увеличаване на обхвата и подобряване на качеството на електронните услугите в сферата на образованието, здравеопазването, администрацията и др.

Изграждането на NGA инфраструктура за високоскоростен и свръх- високоскоростен достъп до интернет има ролята на мощен катализатор на икономическото развитие на страните и регионите. То ще им чрез значителен позитивен ефект върху икономическия им растеж, заетостта и производителността на труда.

Осигуряването на равен достъп до широколентова инфраструктура ще доведе до намаляване на икономическата и социалната изолация на отделните индивиди и на цели населени места и ще ги направи активни участници в обществения живот. Значими социални ефекти се очакват от подобряването на достъпа до базови обществени услуги чрез развитието на системите за е-Управление, е-Образование, е-Здравеопазване и др.

Изграждането на инфраструктура за високоскоростен и свръх-високоскоростен достъп до интернет ще окаже положително въздействие и върху опазването на околната среда. То е свързано с повишаването на екологичната информираност и знания на хората, с намаляване на вредните емисии от транспорта, поради подобреното му управление, с осигуряването на възможности за въвеждане на енергоспестяващи технологии, с предизвиканата промяна в структурата на произвежданите продукти и услуги, водеща до намаляване на разходите на енергия и невъзобновяеми ресурси, с намаляване на разходите за хартия и др.

широколентов интернет
инфраструктура
национален план
По статията работи:

Георги Велев