НАЧАЛО » технологии

Международно призната високоволтова лаборатория на ЕРП Север работи във Варна

fb
3E news
fb
18-07-2019 11:41:00
fb

Високоволтовата лаборатория на Електроразпределение Север във Варна е единствената лицензирана подобна лаборатория в България. В нея висококвалифициран екип извършва изпитания върху кабели, изолатори, трансформатори, прекъсвачи, защитни средства като диелектрични ръкавици, изолиращи щанги, указатели за напрежение и други. Изпитанията се извършват с цел да потвърдят надеждността на съоръженията и средствата за защита в случаи на работа под напрежение или при пренапрежения, генерирани от мълнии и превключващи операции в енергийната мрежа. В дейността на предприятията, които се възползват от предлаганите в лабораторията специализирани услуги, изпитанията на съоръженията и техните елементи са от първостепенна важност, тъй като в основата на безопасната, надеждна и ефективна работа стоят превенцията на риска и повишаването на собствената и на сигурността на електроенергийната система като цяло.

Високоволтовата лаборатория на ЕРП Север е лицензирана от Българска служба за акредитация (БСА) и е единствената в България с широкоообхватен лиценз за високоволтови изпитвания. Самата БСА е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) от 2001 г., на Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC) от 2016 г. и на Международния акредитационен форум (IAF) от 2016 г, което гарантира международното признаване на резултатите от изпитанията извършени в лабораторията.

Оборудването на лабораторията включва три високоволтови изпитателни уредби – Високоволтова изпитвателна уредба за променливо напрежение - 10 кV и постоянно напрежение - 15 кV, Високоволтова изпитвателна уредба за променливо напрежение - 700 кV и Високоволтова изпитвателна уредба за импулсно напрежение - 2000 кV,  закупени от германската фирма TUR Dresden (Завод за трансформатори и рентгени Дрезден). Електрическите изпитвания се извършват при специално симулирани условия на средата, съответстващи на предмета на изпитване и изискванията на международните стандарти.

Лабораторията във Варна е безспорно най-атрактивната част от специализираните съоръжения на ЕРП Север. Сградата, в която се намира тя, е част от живата история на електрификацията на Варна - в нея преди повече от сто години е заработил първият дизелов генератор, захранващ с енергия града. Съхранената оригинална фасада на сградата пази спомена за онези отминали времена, но цялото оборудване в нея е напълно съвременно.

Високоволтовата лаборатория е предпочитано място и за посещение на бъдещи енергетици от технически университети и професионални гимназии по електротехника в Североизточна България. Успоредно със специализираната образователната част от визитата, младите електроинженери и електротехници стават част и от своеобразно електрическо шоу, наблюдавайки демонстрация на волтови дъги  и пробив на изолатори. Лабораторията има над 50 клиента в цялата страна, сред които са електроразпределителни дружества, техните подизпълнители, компании, които изпълняват големи инфраструктурни проекти в енергетиката, транспорта, пътното строителство, туризма и други сектори на икономиката.

 

Росатом
система за сигурност
Третяковска галерия
По статията работи:

Галина Александрова