НАЧАЛО » технологии

Мария Габриел: Амбициите ни за цифрова Европа изискват също толкова амбициозни инвестиции

fb
3E news
fb
26-04-2018 10:56:00
fb

Кои са ключовите въпроси, очакващи отговори от вземащите решения, така че да се изгради  истински функциониращ цифров единен пазар в полза на европейското общество и икономика. Върху това акцинтира българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел по време на пресконференция по време на конференцията на високо равнище в Брюксел "Създаване на нашето цифрово бъдеще: предизвикателството на цифровата революция", на която бяха представени и мерките на Европейската комисия в областта на изкуствения интелект.

Комисар Мария Габриел акцентира на това, че трябва да се инвестира в европейския цифров капацитет, за да се гарантира непрекъснатост на европейския просперитет. Такава е целта на амбициозната програма на Европейската комисия, стартирала през 2015 г. "Премахването на роуминга, прекратяването на несправедливото блокиране на географски принцип и гарантирането на преносимостта на цифровото съдържание Европа станаха осезаема за всички наши граждани и предприятия. Пътят обаче не спира дотук. Само за два дни – 25 и 26 април, представяме голям нов пакет от амбициозни мерки за подпомагане завършването на цифровия единен пазар. Трябва да свършим още много работа за много кратко оставащо време. От няколко месеца работим в ускорен ритъм, за да дадем на европейските потребители високо ниво на защита онлайн, на предприятията възможност да се възползват от пълния потенциал на интернет, включително чрез свободно движение на цифровите стоки и услуги отвъд националните граници", посочи еврокомисарят. Тя открои няколко от новите предложения в пакетите, като например тези в областта на изкуствения интелект, електронното здравеопазване, борбата с дезинформацията онлайн, отношенията платформи-бизнес, електронните съобщителни мрежи и услуги.

"От решаващо значение е амбициите ни да бъдат придружени от инвестиции, също толкова амбициозни. Нуждаем се от многогодишна финансова рамка, отразяваща важността на единния цифров пазар за нашите граждани и предприятия. В този процес са ключови сътрудничеството и постигането на компромис между европейските институции, активното участие на държавите-членки и на индустрията. По-важният въпрос е не колко са средствата, а къде и за какво се инвестират. Отстоявам общоевропейски подход, основаващ се на ценности, с конкретни ползи за гражданите и бизнеса, който не позволява нито един да остане изключен", заяви българският еврокомисар.

Най-важният фактор за нашия успех в областта на изкуствения интелект e доверието на нашите граждани. Ключово е всички - от фирмите в традиционните индустрии, през малките и средни предприятия и стартъпите, до нетехнологичните фирми, да се възползват от предимствата, които им дава изкуственият интелект. Европейският подход включва три направления, за да увеличи публичните и частните инвестиции в областта на изкуствения интелект, да подготви социално-икономическите промени и да подсигури подходяща етична и правна рамка.

Мария Габриел силно подчерта, че представените днес мерки целят гражданите и дружествата да усетят ползите от новите технологии.  "Цифровите промени засягат всички ни. За повишаване на конкурентоспособността на нашата икономика, за да се подготвим по-добре за социалните и икономическите промени, за да имаме подход, който се основава на ценностите ни, представяме днешното предложение. Развитието на европейския технологичен потенциал има голяма добавена стойност, но този процес винаги трябва да е съпроводен от доверието на потребителите", заяви българският еврокомисар. Тя очерта амбицията на Европейската комисия да мобилизира 500 милиона евро инвестиции до 2020 г., което е 70% повече, отколкото днес. Заедно с инвестиция от държавите-членки и частни инвестиции може да се достигне до 20 милиарда евро през следващите 3 години.

Комисар Мария Габриел отбеляза като ключов елемент за развитието на изкуствения интелект наличността на данните. "Именно поради това предложените мерки визират по-добра достъпност и повторна употреба на данните от публичния сектор, от публичните научни изследвания. Европейските стартъпи се нуждаят от тези данни, за да се развиват, да предлагат нови услуги.

Във връзка със здравните данни, българският еврокомисар очерта трите основни насоки, съпроводени с конкретни мерки. "Ако се разболеете в чужбина, вашето медицинско досие ви следва. Това означава, че лекарите в страната, която посещавате, имат достъп до данните и вашият лекуващ лекар ще знае какво е станало, след като се завърнете. Освен това трябва да се опитаме да сближим възможността за обработка на данните, което ще допринесе за развитие на персонализирана медицина и подобряване на превенцията. Запазвайки европейските граждани в сърцевината на нашите грижи можем да продължим и да изградим цифровия единен пазар", заяви още българският еврокомисар Мария Габриел

цифрова икономика
България
ЕС
изкуствен интелект
Мария Габриел
По статията работи:

Галина Александрова