НАЧАЛО » технологии

Български проект предвижда свързване на Егейско с Балтийско море

Железопътна автомагистрала ще облекчава товарния транспорт в сърцето на Европа.

fb
3E news
fb
19-01-2016 02:12:00
fb

Новият инфраструктурен проект ABC+DE, който е с паневропейско значение получи днес публичност. Проектът предлага ефективно решение за транспорта на товари и хора между регионите на Егейско и Мраморно море и Балтийския регион беше представен днес. Мащабността на проекта включва и дългосрочно решение на проблемите с наводненията по река Дунав, като предлага и ефективното използване на водния маршрут на реката. Събитието беше представено от създателя на проекта инж. Румен Марков. 
Проектът ще стартира с изцяло частно финансиране, като целта е да обхване колкото се може повече промишлени центрове. Изграждането на железопътната линия в сърцето на Европа ще съкрати пътя на товарите и стоките с 6500 км. По бъдещата железопътна автомагистрала могат да се движат товарни влакове с максимална скорост 160 км/ч и пътнически – с максимална скорост 360 км/ч.

Елементите на проекта ABC+De включват:

Ново пристанище на Егейско море до гр. Ферес, Гърция, представляващо „хъб“ за Европа, Черно Море, Азовско море, Мраморно море и за Източното Средиземноморие, а също така нова търговска врата на Европа;

Ново пристанище на Балтийско море на устието на река Висла;

„Южно-Северен поток“ - нова високоефективна железопътна магистрала, предназначена за: Тежки товарни влакове, движещи се с максимална скорост от 160 км/час ; Високоскоростни пътнически влакове с максимална скорост от 360 км/час; Нови логистични центрове на новите пристанища и по протежението на железопътната магистрала; Превръщане на река Дунав и нейните притоци Сава, Тиса и Морава в ефективни вътрешноконтинентални водни пътища през цялата година.

За река Дунав проектът ABC+De дава решение за:

Прекратяване на наводненията в участъка на реката от Виена до Тулча (също и за Пасау, Германия );

Целогодишна навигация от км. 251,850 – Харшова (Румъния) - до км. 1894,720 -Вилдунгсмауер (Австрия) на корабни конвои, състоящи се от тласкач и шлепове с параметри на конвоите:

Дълбочина (газене) – 4,00 м.

Ширина – до 35 м.

Дължина – до 310 м.;

Превръщане на река Сава от гр. Вуковар (Хърватия) до гр. Загреб и на река Тиса от нейното вливане в река Дунав до гр. Ксонград (Унгария) във водни пътища клас VI а или VI б;

Преодоляване на сушите. Рационално използване на водните ресурси. Осигуряване на достатъчно вода за делтата на река Дунав. Решаване на проблема с ниското водно ниво на езеро Балатон;

Подобряване на екологичния баланс, както на площи в коритото на реката, така и на прилежащите територии.

Оползотворяване на хидроенергийния потенциал на река Дунав и нейните притоци и производство на „зелена“ електроенергия;

Икономическо възраждане на регионите от Средния и Долен Дунав.

 

 

инфраструктурен проект
ABC+DE
транспортен коридор
По статията работи:

Маринела Арабаджиева