НАЧАЛО » технологии

БФБ ще публикува информация и за сделки извън регулиран пазар от средата на ноември

Българскката фондова борса получи лиценз от КФН за оператор на механизъм за публикуване, като така стана осмата борса в ЕС, която притежава такъв лиценз

fb
3E news
fb
29-10-2018 12:03:00
fb

Българска фондова борса ще публикува информация и за сделки извън регулиран пазар от името на инвестиционни посредници. Това стана възможно след решение на Комисия за финансов надзор (КФН), с което лицензира Борсата за оператор на механизъм за публикуване по чл. 205, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти съгласно Регламент (ЕС) 600/2014. Така БФБ става една от седемнайсетте компании, по данни на Европейския орган за ценни книжа и пазари (European Securities and Markets Authority – ESMA) ¹, които са оторизирани да оповестяват доклади за търговия в Европейския съюз.


„С получаване на този лиценз ще предоставим отново възможност за оповестяване на информация за директно договорени сделки между страните, сключени извън регулиран пазар. До настоящия момент сключването им беше силно затруднено поради високите разходи, свързани с изпълняването на задълженията за публикуване на данните за тях. Възнамеряваме да предложим ефективно от гледна точка на разходите решение, което да допринесе за прозрачността на пазара на финансови инструменти като цяло", каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ.


На практика БФБ ще предоставя услугата от средата на ноември когато ще стартира и новия интернет сайт на институцията.


Българска фондова борса е лицензирана да извършва дейност като фондова борса на 09.10.1997 г. Предметът на дейност на дружеството включва организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа.

--------------------------------


¹ Актуална информация за операторите на механизъм за публикуване на информация в ЕС може да бъде намерена в регистъра на ESMA, търсене по критерий Entity Type: Approved Publication Arrangement:
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg#

Българска фондова борса
сделки извън регулиран пазар
Комисия за финансов надзор
лиценз
Иван Такев
прозрачност
пазара на финансови инструменти
По статията работи:

Галина Александрова