НАЧАЛО » технологии

Бум на технологиите за анализ на данни в бизнеса се очаква до три години

fb
3E news
fb
29-03-2017 12:04:00
fb

90 % от компаниите ще използват анализи на данни до 2020 г., независимо от пречките, свързани с изходната база данни, сигурността и липсата на синхронизация. Това показва независимо проучване, възложено от Atos, лидер в дигиталната трансформация. Проучването е проведено от Forrester Consulting за анализиране нивото на използване на Анализите на данни (Data Analytics) сред компаниите по целия свят.

Резултатите показват, че 40% от организациите вече използват анализите на данни за ключови бизнес функции от рода на продажбите, разработването на продукти и маркетинга, а други 23% планират въвеждането им в рамките на следващите 12 месеца. Тези резултати са налице, въпреки че една трета от компаниите посочват няколко бариери, които стоят пред въвеждането.

При възложеното проучване, проведено от независимите анализатори от името на Atos, беше разгледана глобална извадка от над 580 лица, отговорни за вземане на решения в бизнес и IT направленията в 11 индустриални сектора на три континента.

Forrester предвижда, че тази тенденция за въвеждане на Data Analytics ще се увеличи през следващите 3 години, като до 2020 г. ще обхване почти 90% от компаниите, чиято бизнес ориентация е базирана на данни. По отношение на бариерите, 44% от анкетираните виждат нарастване на многообразието сред видовете неструктурирани данни като значимо предизвикателство, докато 35% са загрижени за традиционните практики по отношение на изходните бази данни и липсата на синхронизация между IT и бизнес функциите.

Повечето организации обаче предприемат действия, за да коригират това, а мнозинството от участниците в проучването изтъкват следните инициативи като критични приоритети за следващите 12 месеца: подобряване на отношението IT-бизнес (71%) и реорганизация на IT с цел по-доброто синхронизиране с бизнеса (66%).

“90 % от компаниите ще са с базирана на данни бизнес ориентация до 2020 г.“

Урсула Моргенщерн, Atos ESVP, направление „Решения за бизнеса и платформи“ коментира: „Скоростта, с която определена организация извлича ползи от анализите на данни се определя в еднаква степен от въпроси, свързани както с бизнеса, така и с технологиите. Ето защо в Atos поставяме акцент върху подход, който се води от бизнеса с Кодекса на Atos - нашето предложение за анализи, основани на бизнеса, които използват експертните познания на Atos в областта на IoT и когнитивните решения.”

Проучването разглежда амбициите и приоритетите в единадесет индустриални сектори. Ние смятаме, че то показа ясния акцент върху различни специфични за съответния пазар приоритети в зависимост от сектора. В сектора на комуналните услуги, например, анализите на данни се разглеждат като предпоставка за развитието на интелигентни мрежи, докато в производството анализите са тясно свързани с „умната фабрика“, особено във връзка с диагностичната поддръжка.

Проучването представя задълбочени секторни профили на нагласите и практиките за анализ в множество индустриални сектори, включително в енергетиката и комуналните услуги, финансите, управлението, производството, търговията на дребно и телекомуникациите.

На фона на резултатите от своите проучвания, Forrester подчертава необходимостта организациите стриктно да определят ясни и измерими бизнес цели за всички инициативи, свързани с анализите на данни: тази промяна засяга в еднаква степен както процеса и културата, така и технологиите.

Можете да свалите цялото проучване „Бъдещето принадлежи на тези, които осребряват и увеличават до максимум своите данни” тук.

Atos
използване на Анализите на данни
По статията работи:

Галина Александрова