НАЧАЛО » таг
fb

ЕНЕРГО-ПРО приключи дебютната си емисия от 370 милиона евро гарантирани необезпечени корпоративни облигации

fb
fb
01-12-2017
fb

ENERGO-PRO a. s. емитира еврооблигации на стойност 250 милиона евро

fb
fb
07-05-2018
fb

БЕХ излиза и на БФБ: Облигации от емисията на държавния енергиен холдинг за 400 млн. евро ще се търгуват и на борсата в София

fb
fb
09-07-2018
fb

„Български Енергиен Холдинг“ съобщи за успешно записано второ увеличение на третата емисия еврооблигации от 550 на 600 милиона евро

fb
fb
05-10-2018