НАЧАЛО » таг
fb

Емисиите на въглероден диоксид от транспорта у нас намаляват три пъти от 2000 година насам

fb
fb
30-05-2021
fb

Радиационният фон в страната от АЕЦ Козлодуй през 2019 г. е стабилен според данните на националната система за контрол

fb
fb
30-05-2021
fb

Липсата на административен капацитет забавя редица нормативни актове в сферата на отпадъците

fb
fb
30-05-2021
fb

Близо 65 на сто от населението е обхванато от пречиствателни станции за отпадни води

fb
fb
30-05-2021
fb

Над 60 на сто от хората в България живеят все още при замърсяване на въздуха над нормите

fb
fb
28-05-2021
fb

Правителството одобри Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2019 година

fb
fb
26-05-2021
fb

Европа в повратна точка за осигуряване на доставките на критични материали от електронни отпадъци

fb
fb
13-05-2021
fb

През юли ще бъде готов докладът за решаване на съдебни дела срещу журналисти и НПО

fb
fb
11-05-2021
fb

US-доклад: Климатичните промени, болестите, конфликтите, финансовите кризи и неравенствата ще се разрастват

fb
fb
09-04-2021
fb

Експерти от ЕС: Ядрената енергетика отговаря на условията за екологична инвестиция

fb
fb
29-03-2021