НАЧАЛО » таг
fb

OPCOM затвори при цена за доставка от 37,16 евро/мвтч, в Германия цената за 14 март се покачи до 32,54 евро/мвтч

fb
fb
13-03-2019
fb

OPCOM затвори при цена за доставка от 32,50 евро/мвтч, в Германия цената за 16 март се понижи до 17,22 евро/мвтч

fb
fb
16-03-2019
fb

OPCOM затвори при цена за доставка от 32,63 евро/мвтч, в Германия цената за 18 март e 31,92 евро/мвтч

fb
fb
17-03-2019
fb

OPCOM затвори при цена за доставка от 39,44 евро/мвтч, в Германия цената за 19 март се покачи до 45,34 евро/мвтч

fb
fb
19-03-2019
fb

Международни ЕЕ борси: OPCOM затвори при цена за доставка от 40,34 евро/мвтч и почти достигна Германия по цени за 20 март

fb
fb
20-03-2019
fb

Международни ЕЕ борси: OPCOM затвори при цена за доставка от 39,29 евро/мвтч

fb
fb
21-03-2019
fb

Международни ЕЕ борси: OPCOM затвори при цена за доставка от 37,75 евро/мвтч

fb
fb
21-03-2019
fb

Международни ЕЕ борси: OPCOM затвори при цена за базова енергия от 31,75 евро/мвтч

fb
fb
22-03-2019
fb

Международни ЕЕ борси: OPCOM затвори при цена за базова енергия от 32,77 евро/мвтч

fb
fb
23-03-2019
fb

Международни борси: OPCOM затвори при цена за базова енергия от 47,90 евро/мвтч, разликата с Унгария и Австрия е голяма

fb
fb
24-03-2019