Юни 15
15.6.2018

Международна конференция Eнергийна сигурност на Югоизточна Европа и национална сигурност

Международна конференция Eнергийна сигурност на Югоизточна Европа и национална сигурност

15 Юни 2018

Интер Експо Център, София, България
Бул. "Цариградско шосе" 147
София, България

Динамичните промени в енергийното развитие на страните-членки на ЕС както и на света и новите заплахи, като рисковете за осигуряване на непрекъснатост на доставките на енергийни суровини и енергия,доминирането на геополитическите над икономическите интереси в редица случаи на монополни доставки, както и нарастващите терористични заплахи поставят темата за енергийната сигурност в основата на националната сигурност на държавата. Сигурността на доставките на енергия и енергийни ресурси става първи приоритет в енергийната политика на страните-членки на ЕС.

Основните цели на конференцията са свързани с дискусии на връзката между националната сигурност и сигурността на доставките и методите и техническите средства за повишаване на тяхната надеждност. срещу потенциални увреждания и терористични атаки на енергийната инженерна инфраструктура ще бъдат другата основна цел на дискусиите.

Работните езици на конференцията са български и английски с осигурен симултанен превод.

Таксата за регистрация на физически лица е 180 евро с включено ДДС и 740 евро – за представяне на комрании и реклама на технологични продукти

Събитието се провежда по повод настоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз, 01 януари - 01 юли 2018 г.

Проект на програма:

8:30-9:00 Регистрация и кафе за добре дошли

9:00-9:30:

Откриване и приветствия

Мария Габриел, еврокомисар по цифровите технологии

Томислав Дончев, заместник-председател на Министерски съвет

Лиляна Павлова, министър на европейското председателство

 

9:30-10:45:

Панел 1: Основни изисквания и принципи за постигане на национална сигурност чрез енергийна сигурност

Модератори: Посл. Елена Поптодорова, Атлантически Клуб, Акад. Стефан Воденичаров, БАН

1. Георги Кръстев, Съвет за национална сигурност към МС, България, Енергетика и национална сигурност на България

2. Оливие Маркет, Президент на AES Bulgaria, Сигурност на електрическите доставки като част от националната сигурност

3.Проф.Димитър Димитров, УНСС, България, Образование, кадри и национална сигурност

4. Димитър Куюмджиев, БЕМФ,Защита на енергийната инфраструктура в България днес и утре

Дискусия

 

10:45-11:15: Кафе пауза

 

11:15-12:45:

Панел 2:Съвременни технологии за киберсигурност и физическа защита на енергийната инфраструктура и превенции от терористични атаки.

Модератор: Кирил Стойчев, д.н., Красимир Станчев, Honeywell

  1. Д-р Валери Пъневски,ИМСТЦХА-БАН, Интегрирана сигурност и защита на енергийни инфраструктури

  2. Доц.д-р Димитър Димитров, ИМСТЦХА-ВАН, Разработване, внедряване и поддържане на интегрирана система за физическа защита на ядрени съоръжения

  3. Стилиян Георгиев, Владимир Върбанов, Христо Колев, БАН, Мултимодална сензорна система за защита на критична инфраструктура

  4. Проф. Стефан Хаджитодоров, Директор на Центъра за национална сигурност и изследвания на отбраваната, БАН, Кибер сигурност на дигитални управленски системи в енергетиката

  5. Радослав Братованов, BULPROS, UK, Презентация на технологии

Дискусия

 

12:45-13:30 Обяд и постер-сесия (във фоайето пред зала Витоша)

Тема: Местни енергийни рсурси и нови проектни идеи

Постери:

1. Проф.Атанас Тасев, БЕМФ (България), Нова ядрена генерираща мощност в България като споделен регионален проект на Балканите за повишаване на енергийната сигурност.

2. Д-р Валентин Георгиев, БЕМФ, България, Оползотворяването на залежите на газ-хидрати в района на Черно море – възможност за повишаване на енергийната сигурност и независимост на региона.

3. Проф. В.Балинов, Доц.В.Велев, МГУ, България,Потенциала за добив на петрол и газ от местни ресурси – състояние, перспективи, прогнози.

 

13:30-15:00:

Панел 3: Либерализацията на пазара на природен газ – условие за постигане на регионална енергийна и национална сигурност.

Модератор: Хавиер Фожра, ТОТАЛ България, Здравко Попов

  1. Джеиш Пармар, Baringa, UK, България: ролята на природния газ за декарбонизацията

  2. Давиде Рубини,Shell, Либерализация на газовия пазар в България.

  3. Христо Казанджиев, БЕМФ, За ефективна диверсификация на трасетата за доставка на природен газ през България2018 и създаване на газов хъб

  4. Едуард Блънд, Terroleum, UK, Опит в областта на българската петролна и газова ивдустрия

  5. Petroceltic, Предложение за изграждане на газово хранилище Галата

Дискусия

 

15:00-16:30:

Пaнел 4:Повишаване на енергийната сигурност, опазване на околната среда и ролята на местните енергйни производства.

Модератор: Оливие Маркет, AES Bulgaria, Доц.Красен Станчев

1. АЕЦ“Козлодуй“, Ядрената енергетика – с основен принос за енергийната и национална сигурност

2. СтанчоАндреев, Приноса на топлоелектрическите централи в района на „Марица изток“ за енергийната сигурност и новите екологически предизвикателства

3. Велизар Киряков, Производството на енергия от ВЕИ-чиста околна среда и предизвикателствата за енергийната сигурност

4. Юлиян Попов, Коалиция за климата, Проекта на Европейския съюз „Въглищни региони в преход“ и бъдещето на комплекса „Марица изток“

Дискусия

 

16:30-17:00: Окончателни дискусии и заключения

Panelists:

Владимир Уручев, евродепутат,Kaмелия Славейкова, Shell България, Aнтон Иванов, БЕМФ, Георги Кръстев, Съвет за национална сигурност към МС, Xвиер Фожраs, TOTAL Bulgaria,Пламен Денчев, ASM-BG Investment AD, Oливие Маркет, AES Bulgaria,

 

17:00: Закриване на конференцията

 

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН И МИНЕН ФОРУМ е неправителствена организация с участието на юридически и физически лица с опит в областта на националното и международното енергийно развитие. Асоциацията е широко обществено обсъждан форум, който приканва участието на производители и потребители на електроенергия, академични и научни общности, екологични и други неправителствени организации, експерти и специалисти от различни държавни ведомства и институции, частни и публични компании, асоциации на капитали, и синдикални организации, представители на медиите и интелектуалци.

 

http://bulenergyforum.org

Български енергиен и минен форум

1000 София, ул. Трапезица 4, 4-ти етаж

Телефон: / Факс: +359 2/98 98 950, Мобилен +359 888 522 776

Електронна поща: bulenergo@gmail.com, office@bulenergo.com