Окт. 11
11.10.2018

Кръгла маса "Справедлив енергиен преход"

КРЪГЛА МАСА И ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ СПРАВЕДЛИВ ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД

Представителство на Европейската комисия в България
Ул. "Г.С. Раковски" №124, София

11 октомври 2018 г.

09:30 – 15:30ч.

линк за предварителна онлайн регистрация

 

Формат: Еднодневна кръгла маса с презентации и дискусия

Тема: Справедливият енергиен преход в България като аспект на европейските цели за климат и енерге-
тика за 2030 г. и като част от възможностите за по-добро и устойчиво икономическо развитие на България

Цели:

✓ Иницииране на официален диалог между заинтересованите страни относно справедливия енергиен
преход между заинтересованите страни (синдикални организации, бизнес, местна власт, национални
институции, неправителствен сектор)
✓ Идентифициране на допирни точки и възможности за бъдещо сътрудничество по темата

Модератор: Славчо Нейков, председател на УС на Институт за енергиен мениджмънт

09:30 – 10:00 Кафе и регистрация

10:00 – 10:15 Откриване и приветствия от домакините и организаторите:

Христо Христов – Заместник-ръководител на представителството на Европейската ко-
мисия в България
Тодор Тодоров – Координатор направление „Енергия и Климат“, Екологично сдружение
„За Земята“
Иън Джаксън – Консервационен директор, WWF България

 

Националните и европейските политики и цели в областта на справедливия енергиен преход

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ

10:15 – 11:15 Изказвания:

Атанаска Николова – Заместник-министър на околната среда и водите
Жечо Станков – Заместник-министър на енергетиката
Елка Димитрова – Директор дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, Министерство на труда и социалната политика
Пламен Димитров – Президент на Конфедерация на независимите синдикати в Бълга-
рия
Инж. Димитър Манолов – Президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“
Димитър Бранков – Заместник председател на Българска стопанска камара
Силвия Георгиева – Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините
в Република България

11:15 – 11:35 Леон Де Граф, Политически съветник в областта на околната среда и климата на
конфедерацията на европейския бизнес (BusinessEurope) - рамката на справедливия
преход в контекста на европейските цели и нужди на бизнеса (презентация)

11:35 – 11:55 Бела Галгоци, Старши изследовател в отдела за икономическа, трудова и социал-
на политика към Европейския синдикален институт (European Trade Union Institute)
- рамката на справедливия преход в контекста на европейските цели и нужди на проф-
съюзите (презентация)

11:55 – 12:10 Въпроси и дискусия

12:10 – 12:30 Пресконференция и въпроси от медиите

12:10 – 13:30 Обяд

 

Справедливия енергиен преход в България през погледа на заинтересованите страни
ЕКСПЕРТЕН ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ

13:30 – 15:15 Георги Стефанов, WWF България – Представяне на работен вариант на първия план
за справедлив преход за региона на Югозападна България (15 мин. въвеждаща презен-
тация)

Екологично сдружение „За Земята“ – въвеждащо изказване

Изказвания:

Националното сдружение на общините в република България
Община Бобов дол
Община Перник
КТ „Подкрепа“
Синдикална миньорска федерация
Федерация „Енергетика“
Федерация „Атомна енергетика"
Синдикален регионален съюз - Стара ЗагораКНСБ
Институт за социални и синдикални изследвания
Федерация на независимите синдикати на миньорите
Национална федерация на енергетиците
Независима синдикална федерация на енергетиците
Българска стопанска камара
Българска браншова камара на енергетиците
Българска минно - геоложка камара
"Мини Марица-изток" ЕАД
AES
Българска соларна асоциация
Българска фотоволтаична асоциация
Министерство на енергетиката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на труда и социалната политика
Български енергиен холдинг
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Технически университет - София
BankWatch
Център за изследване на демокрацията
Институт за енергиен мениджмънт
Коалиция за климата
Фондация Фридрих Еберт

15:15 – 15:30 Въпроси и дискусия. Заключения и следващи стъпки за справедлив преход в Българи