Март 14
14.3.2019

Индустриален триатлон: Климат, енергетика и околна среда

Годишен форум 2019 - Индустриален триатлон: Климат, енергетика и околна среда
 
Организатор: Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори

Място:

София Хотел Балкан, Зала Средец

 

ПРОГРАМА:

8:30 – 9:00 РЕГИСТРАЦИЯ

9:00 – 9:30 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

09:30 – 11:15 ПЪРВИ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНА И НЕУТРАЛНА ЗА КЛИМАТА ИКОНОМИКА
Основни теми:
- Стратегия на Европейската комисия до 2050 – стратегическа визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална към климата икономика до 2050 г.
- Растеж, иновации и инвестиции: България на регионалната и световната индустриална карта
- Кръговата икономика и междусекторни синергии
- Приносът на индустрията за чистота на въздуха, контрол на емисиите и развитието на най-добрите налични практики

11:15 – 11:45 Кафе пауза

11:45 – 13:30 ВТОРИ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ: ЕНЕРГЕТИКА И КЛИМАТ – ПЪТЯТ НАПРЕД
Основни теми:
- Енергийна стратегия на България
- Бъдещето на свързаност, инвестиции и въглероден отпечатък
- Достъп до подходяща инфраструктура
- Директни и индиректни разходи за емисии на CO2
- Изпълни ли процеса на либерализацията очакванията за конкурентни цени, равен достъп до енергия и даде ли стимули на енергетиката да съкращава разходи?
- Централизация/децентрализация и мястото на потребителите

За повече информация и регистрация: http://industry.bfiec.org/index.php/bg/ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ: http://industry.bfiec.org/index.php/bg/

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ: http://industry.bfiec.org/index.php/bg/