Юни 5 - Юни 7
05.6.2019

Булатом: Международна ядрена конференция 2019 г.

Булатом, Министерството на енергетиката и Агенцията за ядрено регулиране организират  традиционната

 

Годишна ядрена конференция „Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“

5юни -7юни 2019г. Ваканционен клуб “Ривиера”,Варна

под патронажа на

 

Министерство на Енергетиката

 и

Агенция за ядрено регулиране

 

Програма

Регистрационна форма

 

 

3І. СЕКЦИИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Първи ден

 

Пленарна сесия:

 

-Поздравителни адреси;

 

-Доклади свързани със състоянието на ядрени проекти в процес на изграждане в момента;

 

-Доклади от представители на дипломатическия корпус.

 

 

Втори ден

 

Секция 1: Перспективи в развитието,експлоатация и поддръжката на ядрени съоръжения –нови подходи.

 

Секция 2: Технологии и практики при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. Преработка и съхранение на РАО и ОЯГ –обмен наинформация за изпълнение на подобни проектиТрети ден

 

Секция 3: Срещи между френски и български фирми работещи в областта на ядрената енергетика–размяна на информация, свързана с възможностите за изпълнение на общи проекти в областта на ядрената енергетика в България и Франция:

 

-На базата на получените заявки от страна на българските и френските фирми, участващи в конференцията Организационния Комитет, отговарящ за провеждането наконференцията ще изготви програма, по която ще се провеждат тези срещи, която ще бъде предварително предоставена на фирмитеот двете страни;

 

-Практически всяка българска фирма ще има възможност да се срещне и обмени информация с всяка френска фирмаи обратно;

 

-Срещите ще се провеждат в залите на хотел Ривиера 1, ангажирани за провеждане на конференцията, като всяка среща между съответната българска и френска фирма ще има продължителност от 10-15 минути –в зависимост от броя на подадените заявки.